Dalan Anyar

Sala bakal duwe dalan anyar maneh. Kabare, bakal enggal digawe dalan layang kanggo nglumpati ril Purwosari. Bisa dibayangke, Kutha Sala bakal macet setaun suwene. Dalan Slamet Riyadi sisih kulon, wiwit wetan bangjo Rumah Sakit Panti Waluyo ditutup. Bayangna ruwet lan macete dalan-dalan sakutha Sala.

Tanpa tutup-tutupan dalan wae, saben dina wis macet, awit esuk tumekane sore. Mula iku sebabe, aku paling wegah mlebu kutha, apa maneh wayah awan. Sepedha motoran wae kangelan mlakune, apa maneh numpak odhong-odhong. Kamangka, aku tetep kudu kulakan menyang Pasar Gedhe utawa Pasar Legi. Barange mung ana neng kana.

Kanggo kanca-kancaku sing wis suwe ora neng Sala, sumangga padha cepak-cepak, nata ati ben ora kaget. Sebabe, dalan-dalan bakal ruwet, macet kedawa-dawa. Nunggang sepedha motor wae bakal kangelan golek plipiran, apa maneh mobilan.

Kanggo para warga Sala sing senengane ngeterke anak-anake budhal sekolah numpak mobil, sumangga enggal cepak-cepak nata ati ngeterke nganggo sepedha motor. Tinimbang ora tekan-tekan, malah anak-anake telat mlebu sekolah, lan padha bakal telat mlebu nyambut gawe.

2 thoughts on “Dalan Anyar

  1. Tinimbang ora tekan-tekan, malah anak-anake telat mlebu sekolah, lan padha bakal telat mlebu nyambut gawe.

    Lajeng pungkasanipun bapa dipun pecat amargi asring telat

  2. Jogja juga bakal ada jalan anyar, Pak. Underpass membujur dari barat ke timur di prapatan Jalan Kaliurang. Tapi mudah-mudahan yang ini bisa mengurai kemacetan, bukannya memperkeruh keadaan. 😀

Leave a Reply