Sila Baca Mas Janaka

Mas Janaka ndangu aku: sila baca iku sila sing kaping pira? Hendri nyaut, nanging ora wani wangsulan. Mbokmenawa ora nyandhak bathuké. Déné @lelakibudiman, wong pinunjul sing prigel gawé nam-naman tembung, mangsuli mangkéné: sing nèng klasa! Bener, tur pener! Mas Lelaki Budiman iki pancèn titis, wong pancèn uripé othak-athik nggathukaké tembung supaya momot pangertèn anyar.

se-krin-sut kanggo barang bukti

Saliyané wong telu kang kasebut ing ngarep, dakkira isih ana pawongan sing ngguyu kemekelen, kayata juragan gombal, yaiku Mbah Mukiyo, Linggar lan liya-liyané. Paling sedhéla manèh padha pating cruwit, utawa malah mung kanggo rasan-rasan sinambi ngombe tanpa alkohol alias no mansion (house). Éh, kliru dhing…. nomènsyen, karepku.

Saka kadohan, aku mung mikir, apa Mas Janaka utawa Si Jun iki durung tau mangan sekolahan, ora mèlu penataran P4, kok kuwanèn nambahi sila. Lha wong Pancasila iku ora bisa di-amandhemèn utawa diowahi, lha kok isih arep aèng-aèng kaya Mayor Haristanto waé, nganakaké samubarang kang ora lumrah.

Coba Soeharto isih sugeng, bisa-bisa Janaka wis mlebu bui karana didakwa ngraman utawa tumindak subvèrsif. Laskar jenggot sing seneng grudugan pamèr jubah waé ora wani lan ora naté bisa ngganti sila kaping siji dadi kaya sing naté kasebut ing Piagam Jakarta jaré. Apa manèh mung Janaka alias Iwan Jéwé.

Apa dumèh Janaka, sing uripé ing donya wayang, saéngga wani ngécé negara kang pranyata ana kaya Indhonésia iki?

Begja tenan Mas Janaka, saiki wis ora ana presidhèn sing pamèr kuwasa kaya Soeharto. Yèn presidhèn saiki mesthi bingung nggolèki Janaka, wong seneng wayang waé ora, ngertiné mung gitar, dram lan kibod karo éthok-éthok nyanyi, apa manèh ngéling-éling bocah subvèrsif kaya Janaka.

Aku ngerti, jan-jané Mas Janaka iku arep ngécé Presidhèn Oldposting, nanging ora wani. Banjur golèk-golèk, lha kok nemuné #silabaca neng Twitter. Ééé, kok ndilalah ya kenal pisan marang sing gawé #silabaca, njur diwanèk-wanèkaké ngécé. Étungané sepélé, yèn aku nesu, banjur wadul marang Mbah Mukiyo, sing awaké gedhé dawa, ndlondèng, sangar tur selaaa….. lha yèn ngadhepi sing iki, genah waé aku wedi. Wong Ujé waé jembilit, kok. Ya, taaa???

Saumpamané aku ora anti pasal karèt 27 ayat 3 UU ITE, mesthi Mas Janaka wis dakgugat nèng pengadilan. Mosok ngécé wong nèng tèmlèn, ngisin-isin aku kang gawé #silabaca. Dikira aku ora tau nganyari blog kaya bloher-bloher liyané kaé apa???

Pokokmèn titènana dhéwé. Suk yèn nganti dolan nèng RBI arep dak racun, bèn manuké anyang-anyangen, bèn ora jenak dolanan internèt. Mesthi nyenengké yèn Mas Janaka digawé anyang-anyangen. Mesthi lucuné. Cah bagus-bagus kendel nèng karaoké kok sabané WC amarga anyang-anyangen…..

Titènana, lin….! #ngincim

28 thoughts on “Sila Baca Mas Janaka

  1. togo

    wah, bungah banget dene wayah ngene isih nemu rerasan basa jawa sing panulise trep kaya sing nate dak waca patang puluh taun kepungkur, yen ora kleru bukune aran panggelar budi. ayo dijaga amrih tansah lestari mas blontankpoer.

Leave a Reply