Lomba Nyabrang Dalan

Aku duwé tangga, professor drajadé. Apik-ora priyayiné, aku ora pati mudheng sebab durung naté guneman dhéwé.. Saklébatan, alus priyayiné, grapyak marang tanggané. Émané, garwané nggrisèni tanggané. Ora awan ora bengi, senengané ngonèkaké klakson saben arep mlebu garasi omahé. Sok mung kaping pisan, nanging kerepé luwih. Swarané seru, marakké kagèt.

Mbokmenawa, montor alus durung bisa kanggo nitèni yèn sing nunggangi uga duwé bebudèn kang alus. Nyatané, isih akèh priyayi sing seneng nglakson bola-bali saben lampu bangjo ganti warna saka abang menyang ijo. Kaya-kaya sing ana ngarepé kabèh budheg kupingé, padha ora duwé urusan, mula kudu énggal sumingkir supaya dhèwèké bisa énggal-énggal nggeblas sabanter-banteré.

Tepa slira nèng dalan wis ora ana. Sanajan Sala kondhang dadi panceré unggah-ungguh lan kabudayané wong Jawa, nyatané saiki wis luntur. Wong dolanan klakson sangsaya akèh. Sepédha montor sing swara knalpoté alus malah padha digawé cemprèng, sajak ngemu surasa supaya wong liya padha ngerti yèn ana sing arep liwat.

Saben malem minggu, watara jam 10 nganti jam 01, malah ana irit-iritan RX King mubeng kutha, akèh cacahé padha lomba banter-banteran swara knalpot. Persis rombongan jambrèt lagi umuk bala. Sepédha montor diplayokaké banter-banteran, ora perduli ana dalan gedhé utawa dalan kampung. Pokoké, saliyané sing nunggang RX King, padha budheg kabèh kupingé.

Wong sing duwé lara jantung, utawa sing duwé bibit stroke, aja pisan-pisan duwé pengarep-arep kawelasan wong-wong mangkono iku. Atiné kaya watu, rasané wis padha dipatèkaké. Jamané pancèn wis jaman menang-menangan. Mung ndilalahé, waniné padha modhèl kecu grombolan. Ora ana sing wani ijèn-ijènan, kajaba gali tenanan.

Tepa slira wis ora ana. Jaman pancèn wis owah. Ora ana aturan kang bisa diugemi, kalebu sing arané Undang-undang tentang Lalu Lintas. Sirine bisa diduwèni sapa waé lan bisa diguunakaké kanggo apa waé. Konvoi sepédha montor nganggo sirine. Apa manèh yèn sing konvoi sepédha montor gedhé kaya Harley Davidson lan sapanunggalané, mesthi malah dikawal pulisi ngarep lan mburi, tur mesthi nganggo sirine. Gandhèng dikawal déning pulisi, mbok lampu bangjo murup abang, tetep waé diterak. Wong ya dikawal pulisi, mesthi waé aman tur kepénak, wong dhèwèké sing nduwèni ukum, kok.

Dadi, ya ora perlu gumun. Pokoké, wong Indonésia saiki lagi seneng-senengé tumindak nerak wewaler. Politisi, pangrèh praja, pulisi, kabèh padha waé. Matané lan atiné padha picek. Ora duwé tepa slira jalaran iku dianggep ngrendhet-ngrenndheti karep lan laku.

Yèn pingin gumum, ayo padha sengkuyungen aku, sing duwé kepinginan gawé lomba nyabrang dalan, utamané Jl. Adi Sucipto, kidul Stadion Manahan mangulon tumekané Tugu Adipura (sing saiki wis dirubuhaké). Lombané rada spèktakulèr utawa aèng-aèng. Yaiku, lomba nyebrang dalan sing pesertané mligi pulisi lalu lintas lan pegawé Dinas Perhubungan.

Saraté lomba, ora kena nganggo klambi dhines utawa sragam nyambut gawé. Kabèh pulisi lalu lintas lan pegawé Dinas Perhubungan kudu mèlu. Sapa sing wektuné paling cepet tur slamet, dihadhiahi sédhan Mèrcy sèri S sing paling anyar. Nyebrangé kudu siji-siji, diwatesi paling suwé limang menit. Yèn ngannti luwih saka limang menit utawa ora gelem mèlu lomba, didhendha dhuwit Rp 10 yuta.

Panitia mesthi kerja sama karo perusahaan asuransi jiwa lan asuransi kerugian. Sebab lomba bakal dianakaké saben dina, saka jam 1 awan nganti jam 5.30 soré. Wektu pancèn dipillih nalika dalan ramé, supaya hasilé cetha: pulisi lan pegawé Dinas Perhubungan ngerti larangé rega nyawa, déné masyarakat uga ngerti yèn tepa slira iku becik lan wajib diduwèni sapa waé, ora nom ora tuwa, ora cilik ora gedhé, ora wong cilik duduk penggedhé. Kabèh padha waé.

Dakkira, lomba iku bakal nyenengaké. Sopir bis, truk, priyayi sing nunggang sédhan lan montor alus, uga wong sing nunggang sepédha montor, mesthi kaya otomatis mèlu banter-banteran klakson. Ayo, kira-kira sapa sing arep nyengkuyung gagasanku?

25 thoughts on “Lomba Nyabrang Dalan

  1. paijo suparjo

    NUWUN SEWU PAKDE POER. PESERTANE DITAMBAH PARA COPET, TUKANG JAMBRET, NAPI, SIPIR LP. BEN TAMBAH RAME. NEK PERLU DI PERIKSAKNO DISIK NING RSU BEN ORA ANA SING NGANGGO OBAT KENDEL UTOWO PIL KOPLO. HEHEHEHEEE ASYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Leave a Reply to ary widodo Cancel reply