Ijo

Nyenengaké tenan critané Kang Romi Satria Wahono ana satengahé acara oprokan, éh Amprokan Blogger nèng mBekasi. Aku lan kanca-kanca tukang ngeb-blog saka pirang-pirang kutha sing padha kemruyuk, olèh piwulang lan ilmu akèh kang maédahi. Awaké lemu, seneng gawé guyu, nanging katon banget yèn sugih ilmu.

Sadurungé, dhèwèké crita yèn bingung kudu ngomong apa ana satengahé Amprokan Blogger. Panjaluké panitiya, Kang Romi kudu nggathukaké ijon-ijon marang donya blogging. Ijoné gudhangan genah énak, apa manèh yèn disambeli. Lha yèn sing dikarepaké babagan crita ijone Kutha mBekasi lumantar blog? Genah mumeté, ngremukaké polo!

mBekasi wis kebacut kondhang dadi kutha sing ruwet. Ambané pabrik sajak mung kacèk sithik karo sing dadi papan ngéyupé wong sing rong yuta akèhé. Lha yèn kaya mangkono, pira wit-witan kang bisa ditandur, sing bakalé bisa ngresiki hawa, kang reged jalaran peluk pabrik lan bleduk saka lurung akèhé ora karuwan.

Carané nggawé ijo royo-royo, sajaké ya bakal angèl temenan. Piyé bisa nandur wit pelem utawa blimbing kanggo éyup-éyup utawa bisa ngresiki hawa, yèn kanggo nandur kembang melati waé kudu ditandur ana po? Sing bisa dilakoni para blogger, ya mung kudu sregep ajak-ajak sedulur lan tangga teparo, sinambi bengok-bengok lumantar blog-é dhéwé-dhéwé.

Ah, mbuhlah. Kaya Kang Romi, aku waé yang bingung yèn kudu nulis babagan siji iki. Ora kana ora kéné padha waé, ora gampang njagakaké pemerintah tekun mbangun. Bupati utawa walikota sing apik bebudèné bakal ora paédah yèn para punggawa lan nayakané isih wagu-wagu. Bupati/walikota mung limang tahun utawa sepuluh tahun paling suwé. Dadi, sing perlu didandani, salah sawijiné ya para pegawé birokrasi iku.

Mas Romi isih mumet?

13 thoughts on “Ijo

  1. Waduh saya wong Pemalang rada roaming niki Pakdhe. Biasa ngapak njeplak iki 🙂
    Pak Romi Staria Wahono emang seneng gawe ngguyu yen ngomong nang ngarep audiens. Kancaku pernah jadi Mahasiswanya di STMIK NURI Jakarta

  2. Jlitheng

    Saya judheg bareng dipiyak tenan underaning prekara. Sing wagu jebul ora mung andhahane bupati/walikota, nanging uga perangan bebrayan liyane sing kudune ngadeg jejeg lan gagah dadi cagak, jebul melu wagu dhoyong – merkengkong. Blak kotang kaya dene golonganing seniman, LSM, sarjana-sujana, lan sapanunggalane sangsaya suwe sangsaya akeh sing wagu. Mboyak gene, lah… tiwas judheg-puteg stres dhewe yen mikir njlimet…

Leave a Reply