Matur Nuwun, Dik Roy

Lumantar tutuké Dik Roy Suryo, para panyengkuyung Paguyuban Tolak Permèn Kontèn sinebut kanthi aran Pak Ogah. Ora perlu padha isin utawa rumangsa dirèmèhaké déning Dik Roy Suryo. Kosok balèné, kita kabèh kudu bungah, déné Dik Roy Suryo wis naté gelem nggatèkaké piwulang budi pekerti lumantar pilem bonéka Si Unyil.

Kanggoné generasi pamirsa TVRI kaya aku iki, isih apik Dik Roy Suryo nyebut Pak Ogah kanggo wong liya sing (mbokmenawa) dianggep bodho, tinimbang ngarani kita kabèh nganggo jeneng-jeneng mungsuhé Satria Baja Hitam. Tur manèh, wong dhèwèké ya ora nganggep awaké kaya Sangaji, bocah pinter ana pilem Rumah Masa Depan.

Sing genah, anané Pak Ogah sing penggawéyané ngatur dalan-dalan ing Jakarta lan kutha-kutha gedhé kuwi jalaran ana sapérangan wong sing mbutuhaké. Nyatané, ana ing dalan-dalan ruwet lan sarwa macet, arang pulisi sing gelem jaga. Dadi, aja nyalahaké Pak Ogah dhisik yèn pulisi durung bisa nertibaké dalan.

Nanging, yèn ora trima marang dhèwèké, ayo padha nggunakaké idiom-idiom Si Unyil waé kanggo Dik Roy Suryo. Umpamané diparabi Ablèh utawa Cimot, adhiné Cuplis sing gundhul tur lucu kaé, ya ora papa. Yèn aku, malah seneng olèh sebutan Pak Ogah. Ora rekasa nyambut gawé, nanging bisa nglumpukaké cepèkan, dhuwit rècèh sing suwé-suwé bisa dadi akèh tur migunani.

Kaya wingi-wingi kaé, sing jaré keadilan kuwi larang regané, tuku perkara bisa nganti atusan yuta utawa milyatan, nanging ajiné kalah karo guyubé wong-wong sing nyisihaké dhuwit rècèh. Coba, sapa pengadil sing ora wirang marang gerakan dhuwit rècèh yèn tumindaké mung ngréwangi wong sing salah? Nyatané sing salah banjur sèlèh, mati kertuné kalah déning rècèh, ta?

Saliyané kuwi, kita kudu perlu padha luwih pratitis ing pamawas, ajar ngoncèki sasmita Pak Ogah kuwi. Kanggoku, ora mokal yèn kasunyatan iki pancèn wis dadi kersané Gusti Kang Murbèng Dumadi, kanggo nyelèkaké mripat kita sami, kena ngapa mbiyèn padha ngawur anggoné milih wakil rakyaté.

Tur manèh, sapa sing ngerti yèn jebul anané Dik Roy Suryo dadi anggota DPR iku pancèn kanggo nuduhaké menawa Partai Démokrat kuwi durung pinter anggoné milih wadya bala. Sapa ngerti, jan-jané anané Rancangan Peraturan Menteri babagan Kontèn Multimèdia lan UU ITE pancèn kanggo mbrangus utawa nyegati, supaya rakyat sing padha nggunakaké internèt ora kakèhan ngerti kurangé pemerintahan Demokrat sing wis kelakon saiki?

Coba yèn anané mung koran, sapa sing padha kuwat langganan yèn kanggo mangan waé padha kekurangan? Nonton tipi ya ora pati migunani wong isiné akèh-akèhé mung sinetron sing critané mung donyané wong kepénak lan seneng-seneng utawa pilem medèni kaya pocongan lan sapanunggalané. Ya, sapa ngerti, kabèh mau wis dadi garis pinesthiné saka Gusti Allah?

Bisa waé, ana rencana pemerintah saiki sing rapaté dilakoni kanthi dhedhemitan, gawé pranatan sing bisa nylametaké nama becik (nama baik), sing nyatané isih awujud cita-cita, minangka pengarep-arep. Mula, ayo padha mikir sing apik-apik waé. Nyatané, kanthi diwadani Pak Ogah, kita kabèh malah saya sengkut anggoné nuduhaké alané aturan-aturan, embuh kuwi ana UU ITE, RUU Tipiti, Rapermen Konten lan sapanunggalané.

Coba yèn Dik Roy Suryo pinteré kaya Sangaji, mesthi dhèwèké luwih ngati-ati anggoné nyimpen wadi. Yèn nganti kaya Sangaji, mesthi waé ora bakal gampang muni sakepenaké dhéwé. Tundhané, kita kabèh sing rugi, dadi ora ngerti apa rencanané pemerintah saiki anggoné pingin ngalang-alangi kebébasané rakyat kanggo ngluaraké uneg-unegé.

Aku percaya banget marang unèn-unèn kuna saka Latin kana: negara kang kebak korupsi, mesthi akèh gawé aturan kanggo rakyaté. Nah, babagan korupsi, kita kabèh wis padha ngerti. Malah, wong-wong manca nagari luwih mangertèni ana negara sing arané Éndhonésa mung saka rong perkara: siji Pulo Bali, sing nomer loro, ya kuwi mau, korupsi!

7 thoughts on “Matur Nuwun, Dik Roy

 1. sayur asem

  “Kalau kita merujuk pada KUHP, ya tidak bisa semudah itu. Nanti dijadikan alasan, peraturan itu tidak relevan karena tidak ada kata-kata internet nya,” tandas Roy

  nopo nggen permen punika nggih wonten unen-unen : pesbuk-nya, twitter-nya, wordpress-nya, dot com-nya, lsp ? ben cetha sak cetha-cethane. Dik Roy pancen cerndhas..

  wakakaka…. nyat ora cetha!
  /blt/

 2. woalah alahhhh…..
  bul kados mekaten ta pakdhe estunipun pedamean para (ingkang dipun wastani) wakil rakyat menika…!
  Pak Ogah Bangsat ngumpul dados setunggal…. lumayan radi wonten reginipun “cepek” njih…

  mangga kersa, mangsa borong anggen penjan nampi atur kawula, wong kasunyatan mboten nate manggihi wakil ingkang estu makili rakyatipun…
  /blt/

 3. mas Roy nyatut jenenge Pak Ogah wis nganggo bayar royalti ke pihak2 terkait rung,ya?
  bisa-bisa kena UU Hak Cipta

  soal royalti iku mung kanggo rakyat. yen wakil rakyat, genah bebas saka royalti. malah kepara nampa akeh komisi. hehehe….
  /blt/

 4. Jlitheng

  lha wong dhik Roy menika pancan trah, dados nggih wegig damel anggitan… trah minten ta niku? nyeket napa nyelawe?

  hihihi…. saben panjenengan nilar celathu, kula kemutan dereng saged sowan tuwi panjenengan. mugi sampun sakeco lan pulih kados suwaunipun. amin
  /blt/

Leave a Reply