Pesugihan Jaman Buta

Pesugihan iku klebu ingon-ingon, nanging ora katon wujudé. Jaman durung ana crita wong mati kesetrum nèng ndhésa, tembung pesugihan kerep kanggo ngarani utawa ndakwa wong sugih, utawa sing bandha donyané sarwa luwih tinimbang tangga teparoné. Ana sing diarani ngingu buto ijo, thuyul utawa inthuk, lan sapanunggalané.

Bisa uga, wong-wong pinter bakal ngarani iku dadi wujud ‘playon’ tumrapé sing padha rekasa uripé. Aja ngguyu sik, jalaran aku ora ngerti padhanan utawa sinonim-e tembung kuwi. Bakuné, sing dakkarepaké ‘playon’ iku pelarian utawa escapism, yaiku cara kanggo nglalèkaké utawa wegah nampa kasunyatan, banjur golèk-golèk cara kanggo sélak marang kahanan. Bèn dadi urusané ahli psikologi utawa filsuf waé, lah…..

Kaya apa wujudé pesugihan, ora ana sing ngerti. Sing genah, saliyané disraya golèk bandha, sing arané pesugihan bisa didadèkaké security officer utawa satpam sing ora kasat mata. Umpama sing ngingu pesugihan duwé warung utawa toko, biyasané ingon-ingoné bakal memangsa marang sapa waé sing ganggu gawé juragané, umpamané sing nyolong bakal nandang lara, utawa malah diarah patiné.

Sing gelem kaya ngono kuwi, biyasané pesugihan sing wujud kethèk utawa buta. Yèn inthuk utawa thuyul, senengané nyeler utawa njupuki dhuwité wong liya. Inthuk lan thuyul, jaré wujudé kaya bocah cilik, bisa saba dhéwé, bisa uga digéndhong ndarané banjur diuculaké utawa dingon ana pasar, dhésa-dhésa lan sapanunggalané.

Babagan buta pesugihan, aku duwé pengalaman. Rikala aku lagi sekolah kelas 1 SMP, seduluku ana sing ujug-ujug ngomyang dhéwé. Lara nganti sasèn-sasèn, awan-bengi tansa ndleming. Saben ditakoni, dhèwèké kuwi sing ngrasuki sedulurku tansah njawab arané buta ijo, ngaku ingon-ingoné Mbah X.

Dhewèké ora gelem ngaku apa salahé putriné bulikku marang Mbah X, nanging tansah nyebut yèn sedulurku kuwi wis tumindak salah. Pirang-pirang wong pinter utawa dhukun ditekakaké, jawabé padha waé. Anèhé, sing ngrasuki mau bisa nyebut jenengé para dhukun lan saka ngendi asalé. Arep ora percaya nyatané ana, nanging yèn percaya ya kudu piyé. Prinsipku, barang ghoib iku ana.

Yèn nilik saka saben dinané sedulurku, nalaré dhèwèké ora kenal marang para dhukun kuwi, apa manèh nganti bisa nyebut asal-usulé lan sapanunggalané. Coba, nalar apa sing bisa njelasaké fenoména pesugihan? Saumpama kuwi tinggalané Walanda utawa carané bangsa penjajah kanggo nglestarèkaké cara mikir klenik, kok nyatané bisa dirasakaké?

Nganti saiki aku ora mudheng babagan siji kuwi. Sing genah, ana watara setahun sedulurku ngomyang terus, nanging banjur bisa mari, embuh mbiyèn sapa sing nambani. Aku wis lali.

Bisa waé (iki nganggo nalar klenik) sedulurku tau njupuk barang basangan. Jaré wong-wong mbiyèn, racaké wong duwé pesugihan kudu makani kang wujud manungsa. Ana sing ndadèkaké anak utawa kulawarga sing dadi wadal utawa tumbal, ana uga sing ndadèkaké wong liya kanggo pakané ingon-ingon mau. Jaréné jaré, kabèh mau gumantung ujaré nalika golèk pesugihan, sing dilantari déning juru kunci papan golèk buta ijo lan sapanunggalané.

Nanging, angèl tenan nggolèki bukti babagan kaya mangkéné. Bisané mung nganggo nalar othak-athik banjur digothak-gathukaké, dilambari ilmu ‘asas pembuktian terbalik’. Yèn wong katon cepet sugih lan ndedel kamangka panggautané ora béda adoh saka sadurungé, wong liya banjur ngarani wong kuwi ngingu pesugihan. Yèn ana kulawargané sing mati satengahé bribik-bribik sugih, banjur diarani ndadèkaké tumbal kulawargané kanggo pakané pesugihan.

Pancèn absurd. Nanging ya kaya ngono kuwi alam pikiré ‘wong kalah’ jaman biyèn. Béda karo jaman saiki, pesugihan bisa awujud ilmu, pacakan lan lambé lunyu kaya wong mentas kemu oli. Sekolah dhuwur banjur duwé jabatan bisa njalari sugih. Waton pinter rembugan lan ndhelikaké kelicikan, bisa dadi modhal kanggo maling. Kaya sing sumebar ana départemen-départemen kaé, isiné wong-wong sing duwé pesugihan modhèren.

Yèn nganti kecekel pulisi, jeksa utawa KPK, lunyuné lambé bisa kanggo modhal éndha supaya luput ing pandakwa. Coba saiki golèkana, apa ana pejabat sugih sing diarani ngingu pesugihan? Mesthi mung dibatin pinter olèhé korupsi. Amarga jaman wis malih lan alam pikiré wis béda, nyebut pesugihan waé wis ora wani. Wedi dianggep ora maju, wegah dionèkaké ndhésa. Ya, ta?

Yèn kanggoku, sing jenengé buta utawa kethèk iku isih èksis tumekané saiki. Bédané, gandhèng wis akèh pabrik tèkstil, warnané klambi buta ana pirang-pirang. Mbiyèn, buta klambi kuning ngentèkaké alas lan gunung. Tumbalé akèh banget. Nèng Kedhungombo, Cimacan, Papua, Kalimantan, lan sapanunggalané.

Bar kuwi, buta klambi ijo lagi bribik-bribik sugih, buta kuning ora trima. Ngajak buta sragam biru jilid satu, buta ijo diosak-asik kanggo mulyakaké buta anyaran. Kostumé ganti abang. Teruuussss waé, buta diganti buta. Jenengé waé Orde Buta. Buta abang kejungkel, banjur digantèni buta klambi biru jilid loro. Embuh kapan buta biru jilid loro modar disruduk banthèng utawa kebrukan ringin.

Begjané, buta saiki rada angèl dimungsuhi. Jenengé waé buta kolaborasi, mula sandhangané uga warna-warni sanajan sing mimpin tetep buta biru. Mlèsètaké jangkané Éyang Ranggawarsita, iki wis titi wanciné ngancik jaman buta. Sing sapa wongé ora gelem mbuta, ya ora bakal olèh dum-duman.

12 thoughts on “Pesugihan Jaman Buta

 1. masniah

  jika anda pernah membaca iklan di majalah LIBERTY tentang pesugihan atas nama MAJELIS SALAFIAH SYEH SHOLEH jl. desa lubuk gadang No.231 sangir 27778 solok – sumatra barat tilp 0812 69435 503. SEMUA BOHONG, ini adalah penipu… cara ia menipu dg menawarkan 7 sarana untuk melunasi hutang dan kaya raya.
  ada 3 sarana : infaq Rp. 90.000 akan mendapat hasil Rp. 12.000.000 / bln
  infaq 150.000 akan mendapat hasil Rp. 25jt perbln dan infaq Rp. 300rb akan mendapat hasil 55jt /bln.
  salah satu korbanya adalah teman saya sendiri, ia kebingungan sedang terlilit banyak hutang, maka iseng2 dia kirimkan sms ke no tsb, ternyata dbalas dengan pnjelasan2 yg mnjajnjikan. awl nya ia berminat dg yg plg murah senilai 90rb, namun tb2 suami dan ank ny skt jd unag untk dana tsb tdk ada lg hbs utk berobat. sedangkn si majelis itu trs mngirim sms rayuan meskipun dia tlh mnjlskan kalau dia sedang kesusahan dan tidak punya uang lagi. eh si majelis malah mengirim sms seperti ini ” PENIPUAN sms sdr minta bantu dg kami ,ternyata sdr lalaikan.akibat nya kamu ditipu org krn kualat dan makin sulit rezeki,dan kami munajatkan kamu kena masalah sekeluarga.agagar menyesal dan hati hati krn kamu berani menipu tarekat salafiyah kami.” dan ” salah sekeluarga.agagar menyesal dan hati hati krn kamu berani menipu tarekat salafiyah kami.” teman saya merasa sedikit jengkel dibalasnya dengan nada marah. namun majelis kembali meminta agar secepatnya jadi maslah dalam 3hari akan tuntas. langsung saja dia pergi ke bank mentransfer Rp. 90.000,- ke 0058-01-073215-50-6 BRI padang. setelah berhasil ditransfer teman sy tersebut sms pada najelis. yang ada majelis malah mengatakan teman saya penipu, tdk tau apa maksud dr kata penipu, mungkin menuduh teman saya berbohong telah mengirim infaq, kata2 kasar keluar dari mulut majelis itu, menyumpah, mendoakan akan datang bala sebentar lagi karena telah menipu. teman saya kebingungan, menipu apa???? apa tidak sebaliknya dia yang tertipu??? MASYA ALLAH,,,, bgtukah cara mereka untuk menghilangkan jejak, bahkan mengatakan “bonus 30jt untuk anada jika kami tidak berhasil membuat anda sekeluarga sengsara karena telah menipu majelis kami”
  teman saya mengucapkan istighfar, dia sadar bahwa dirinya telah tertipu. ia pun berkata “semoga pekerjaan anda sekarang di ridhoi allah swt, apa pun kata2 anda saya tdk takut, semua datang dari tuhan. anda perlu tahu anda bukan tuhan, dan kalau pun anda bisa membuat saya sengsara itu tidak akan pernah terjadi karena sy berada ditempat yang benar, Allah maha ESA allah maha kuasa, ingat itu. semua sy ikhlaskan, anggap sj uang yg sy kirim sedekah saya untuk fakir miskin yang sedang kesulitan, semoga allah memberi balasan yang setimpal dan saya akan mendapat rizky dari Tuhan untuk melunasi semua hutang saya, Amin!!!!!”
  begitulah pengalaman yang terjadi pada teman saya, bukan menyelesaikan masalah malah menambah masalah, beruntung hanya mengirim dengan total kecil walaupun sebenarnya sebegitu pun sayang kalo hanya diberikan pada PENIPU ULUNG SEPERTI MAJELIS SALAFIAH SYEH SOLEH yg bernama asli DESWANDI. lebih baik uang tsb disumbangkan pada yang benar2 membutuhkan, tp yng namanya pengalaman dan semua bisa terjadi padda siapa pun, maka pesan saya berhati hatilah dengan iklan2 yng menjajnjikan seperti itu, kalo di pikir baik2. org tersebut memasang iklan dan meminta mahar? apa yng anda pikirkan??? percaya atau tidak percaya pd iklan tsb???? arti dari memsang iklan itu saja sudah jelas kalau orang tesebut lagi cari yang namanya DUIT???? kalo memang dia mampu dengan ilmu2 pesugihan tersebut knp dia masih pasang iklan denan mahar? KARENA DIA MASIH BUTUH DUIT,,, KALO DIA PUNYA KEMAMPUAN KENAPA TIDAK DIA PAKAI UNTUK DIRINYA SENDIRI, OTOMATIS DIA KAYA RAYA BUKAN??? tidak perlu pasang iklan lagi. dstu kita bs memikirkan.
  jd bagi para pembaca semua berhati-hati, tidak semua iklan benar dan tidak juga semua penipu, maka teliti lah terlebih dahulu. segalanya yang anda ingin dapat anda minta dari Allah swt.

 2. CAPULET

  sapa saja yg berniat pengen kaya, saya sarankan MEMINTA SAMA GUSTI ALLAH. saya jamin berhasil… tapi yg bener2 udah pasrah sumeleh hati dan pikiran… tidak di pungut biaya… passti sukses besar… buktikan!!!…

 3. yoyok aditama

  SIAPA SAJA YG BERNIAT MELAKUKAN RITUAL PESUGIHAN INSTANT,SAYA SANGGUP MENGANTAR,DIJAMIN BERHASIL..TAPI YG BENAR2 SDH NEKAT DAN SIAP LAHIR BATHIN SERTA PUNYA NYALI,BIAYA TIDAK BESAR…PASTI SUKSES…BUKTIKAN!!!!! YG SERIUS HUB NO INI 087838287595

 4. ki jitu

  barang siapa yg pingin tau & jalanin ritual buat byr hutang. sy maharkan cuma 200rb. ilmu ini khusus buat byr hutang saja. kirim email ke jitu_ki@yahoo.com buat pemesanan ilmunya. asli tanpa penipuan. proses ritual 1hari saja.

 5. ki jitu

  barang siapa yg pingin tau & jalanin ritual buat byr hutang. sy maharkan cuma 200rb. ilmu ini khusus buat byr hutang saja.

 6. Sampeyan nopo nate pirso buto era internet 2.0 niki pak?wujude pripun nggih..hi3x..
  *)tesih ngentosi pakto-pakto,ben buto-butone niku do dijewer,yen perlu di-phk sekaliyan..

  weleh… buto di-PHK njur nasibe piye? mosok dadi kep**?
  /blt/

 7. dasaré waé buta, diduduhi sing bener tetep ora bakal ngerti. isih mending sing pesugihane nganggo google adsense opo page review ya, tambah sugih nanging ora ngrebut duwèké liyan.

  betul, San… butané édan kabèh saiki…
  /blt/

Leave a Reply