Sasmita Babé Nyiyak Abégé

Bapak ngetengi anak utawa simbok matèni bay iwis kerep metu ing tipi. Nggregetaké sapa waé lan gawé anyelé wong mayuta-yuta sa-Éndhonésa. Kamangka, saben dina wong wis digawé anyel déning kabar lumantar koran, lan dhagelan asu-asunan lumantar tipi. Kayata, wong DPR ènthèng muni bangsat kaya déné aba sate, uga sakepenaké muni-muni ana sidhang sing ngusut dhuwit bank garongan.

Nyuwun pangapura marang para pamaos tulisan iki, anané pingin misuh wis ora kena kaampet tenan. Wong-wong sing jaréné wakil rakyat kaé wis ketegelen marang rakyat sing lila mulyakaké para artis parté pulitik kaé nganti tumeka ing Senayan. Coba, tulung tuduhna manungsa endi sing wis temen-temen mikir bangsané lan pantes diajèni, daksowanané bèn bisa ngambung sikilé…

Kabèh mung padha kaya wong entul-entulan rega nèng pasar, kamangka kuduné njejegaké sing miring supaya bisa lempeng manèh. Nyatané, lagi disemoni babagan koalisi waé, wong parté padha kewedèn, banjur ngganti wakilé ana ing Pansus. Sing RADA (tegesé durung) wani nakoni para seksi bail out Bank Century disingkiraké, diganti sing plegak-pleguk. Lha yèn pingin nglawak mbok diélokaké Thukul utawa Srimulat, malah dadi luwih cetha, tur prawira.

Coba, apa wong-wong kaé padha mikir kaya ngapa bosoké Départemen Hukum lan HAM? Kamangka wis cetha wéla-wéla, wong sing julukané durjana waé bisa nuku sipir lan ndhuwurané, nganti nèng njero krangkèng swasanané kaya ana omahé dhéwé-dhéwé. Kabèh wong ora picak,bisa nyawang kasunyatan mangkono lumantar tipi lan layang kabar.

Sing nganyelaké manèh, pejabaté malah muni yèn sing kaya mangkono kuwi klebu lumrah, lan isih bisa ditampa. Lha mbok dipikir, kaya ngapa larane wong-wong sing dikunjara jalaran mung nyolong pitiké tanggané, nasibé kesurang-surang kamangka tumindaké mbiyèn mung saperlu butuh bisa nempur lan ngèman nyawa tinimbang mati kaliren.

Uteké pada didokok ana ngendi yèn ngono kuwi? Lha mbok padha éling, anggoné bisa padha urip mulya kuwi ancik-ancik sapa? Wong pira sing uripé dadi brangasan jalaran kangèlan ngupaya upa amarga polahé para punggawa negara wis nyuda jatahé bangsané dhéwé. Yèn karo Landa waé padha ngawula, diutangi pira-pira ditampa mung butuh bisa mèlu ngrayah, kamangka para rèntenir kuwi teka macak tetulung kamangka menthung kanthi rènten, luwih saka pétungan ngrolasi.

Uga wis gamblang, anané wong mènèk tower butuh nglalu, bocah cilik kendhat ana ndhuwur paturoné, lan sapanunggalané, racaké nganggo alesan kangèlan ragad sekolah, ora duwé dhuwit kanggo mertamba sekèh lelara, lan sapanunggalané. Malah, ana ibu nganti tegel matèni anaké, ngakuné keri kupingé amarga bocah nangis waé. Bisa uga, pancèn karana suwé nglakoni rekasa uripé, banjur cekak pikiré, banjur ènthèng milara utawa merjaya anak-anaké.

Mbok wong-wong DPR, nayaka praja, lan penggedhé iku mulat marang asal-usulé dhéwé-dhéwé, supaya ora kethul rasané. Coba padha dipikir kanthi wening, kena ngapa wong tuwa tega ngeloni anaké dhéwé, utawa kaya wong sing arané Babe sing senengé nyiak bokong-bokong abégé lan mothèng-motheng jasaté! Lara jiwa tangèh teka tanpa marga. Kabèh ana jalarané.

Kabèh perkara sing ora lumrah iku yekti dadi sasmita kanggo kowé kabèh, klebu wong-wong kaya aku, sing kwalitèté genah luwih apik tinimbang kowé. Sasmita cetha, sing ora kolang-kalingan apa-apa, ketutup pedhut waé ya ora.

Lha yèn wis padha ora gelem mikir rakyaté, aku ya seneng-seneng  waé nirokaké uniné Ruhut kaé: kowé kabèh ya bangsat! Jujur, aku iklas ngonèkaké bangsat marang kowé kabèh. Dakkira, aku ora dosa… (Gusti Allah luwih pirsa)

9 thoughts on “Sasmita Babé Nyiyak Abégé

 1. paijo suparjo

  jaman saiki jaman edan. NEK JAMAN DISIK: BECIK KETITIK, ALA KETARA. JAMAN SAIKI: BECIK KETAMPIK, ALA KATAMPA. HUAHAHAHEHEHEE EDAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

 2. ijih rung mudeng nalare..
  nilep duwit nganti berton-ton (nak direcehke), tapi trus mung gur nggo mbayari pengacara, partai, musuh sing jumlahe ugo ora sithik…lak yo podo ae entuk resik-e mung sithik to?

  dosane sing gedhe gawe sengsorone wong akeh.

  (maklum rung tau ngalami entuk akeh – metu akeh…dadi ra mudeng,
  sedina-dian ngalami-ne, entuk – sithik metu akeh 😀 )

  like…
  /blt/

Leave a Reply