Baturan, 19042009-12.21

Dangu mboten nge-blog, pranyata ndadosaken raos garingipun wonten gesang kawula. Sepen…

Hananging badhé pripun malih, ingkang naminipun sinau utawi ngaos punika panci penting saèstu, pramila Kangjeng Nabi Muhammad rumiyin naté ngendika utawi dhawuh supados (bilih perlu) mlumpat segara dumugi Negeri Cina, saperlu kagem luru ilmu.

Wiwit dinten punika, panjenengan sadaya saged nyimak malih seratan jail kawula. Sampun radi cekap anggèn kawula luru ngèlmu, tapa mbisu

Mugi panjenengan sadaya kersa nampi, ocèh-ocèhan kawula ingkang mboten wonten paédahipun punika. Sumangga….

Baturan, 19 April 2009 tabuh 12.21 WIB

4 thoughts on “Baturan, 19042009-12.21

Leave a Reply to lintang Cancel reply