LEREN nge-BLOG RUMIYIN

NYUWUN PANGAPUNTEN, KAWULA BADHE NGANGSU KAWRUH RUMIYIN,

NYUWUN PAMIT SAKING DONYA PANGE-BLOG-AN,

NGIRAS-NGIRUS NATA DIRI PRIBADI KAWULA

 

MUGI KAWULA ENGGAL SAGED nge-BLOG MALIH

 SESAMBETAN MALIH KALIYAN PANJENENGAN SADAYA

 

KAWULA SUWUN, PANJENENGAN KERSA MARINGI

SESERAPAN, EGUH PRETIKEL DUMATENG KAWULA

SUPADOS LANGKUNG SAE ING TEMBENIPUN

 

NUWUN

(sampun kuciwa, wong kasunyatanipun kawula sanes punapa-punapa,

bebasan namung lare nglambrang ing Surakarta,

ingkang mboten wonten paedahipun)

10 thoughts on “LEREN nge-BLOG RUMIYIN

  1. témbré | bala dhupak pidak pedarakan

    “Lho, badhé tindak pundi, punapa?”
    [lelucon jayus basa Jawi]

    Kok sajakipun panjenenganipun Gusti Pangeran Haryo Mbois bade mesu diri pati geni.

  2. ichwan

    Weh….ra nggenah iki, nembe wae akeh pandhemen, nembe wae diwertakake ing ariwarti lan kalawarti, lah kok malah nggeblas, mrei ngeblog….wooo…mase ki pancen menus tenan…..

Leave a Reply