Jaréné Pénak Jaman Soeharto…

Ora mung awujud rerasan, jaré uripé wong Indonesia iku luwih kepénak jaman Soeharto. Nanging saiki wis sumebar kanthi mloho, cetha wéla-wéla, tinulis ana bak truk, sablonan kaos oblong utawa poster. “Isih penak jamanku, ta?” Mangkono ukarané sing karaketaké karo gambar Soeharto mèsem, mèmper karo gambar Bapak Pembangunan ing dhuwit sèket ewunan jaman reformasi biyèn.

Dalan krowak ing kidul Gapura Gladag, Sala

Seminggu kepungkur, aku olèh tetembungan sepélé, nanging bener yèn dinalar. Pak Hardjito, sopir taksi sing dakséwa, ngrasani yèn pemerintahan kèri-kèri iki ora bisa ngrumat dalan utawa lurung, apa manèh nggawé dalan anyar. “Mang titèni, Mas, pundi mergi  énggal ingkang kabangun dèning presidhèn sasampunipun Pak Harto?” ujaré Pak Hardjito.

“Jaman sakniki, sing digedhèkaké mung sami nglumpukké bandha. Bupati, walikota, gubernur lan sapanunggalané niku, sedaya mung mikir awake dhéwé-dhéwé. Mboten sami purun mikir pripun supados rakyaté niku tentrem, gampang anggoné pados sandang, pangan lan papan.”

Aku trima meneng, ngrungokaké rerasané ‘wong ndalan’ kaya Pak Hardjito, sing mesthiné kulina ndhèrèkaké tamu utawa penumpang, kang warna-warna sangkan parané, drajad lan pangkaté. Mesthiné, wong kaya Pak Hardjito krungu akèh babagan Bibit Waluyo, Hadi Prabowo lan Ganjar Pranowo, yaiku pada calon gubernur sing saiki lagi padha kampanye, saperlu rebutan lungguhan ing kantor gubernuran.

Duit gambar Soeharto, Bapak Pembangunan (Gambar kaundhuh saka Internet)

Niyatku pancèn pingin weruh lan mangertèni, kaya ngapa swarané warga babagan para pinunjul kang nembé nyalon. Dak takoni babagan Bibit, jawabé nylekéthé. Jaréné, bisa waé menang manèh sanajan wong Sala ora pati rena, apa manèh tresna jalaran Pak Jokowi naté dikuya-kuya. Babagan Hadi Prabowo, bapak sopir taksi mau ngaku ora kenal priyayi iku sapa. Déné nalika aku takon Ganjar Pranowo, jawabé uga sepélé: “Pak Ganjar niku ketingal pinter, tapi dèrèng naté manggon ten Sala ta, Mas? Lha Jawa Tengah niku rak nggih béda kaliyan Jakarta utawi Indonesia.”

Cep, klakep! Lha piyé olèhku arep bisa mèlu-mèlu urun swara sanajan mung awujud wara-wara, yèn rakyat waé cara mbiji lan nitèni para calon gubernur wis jero kaya mangkono? “Paling sésuk niku sing menang golput malih kok, Mas,” ujaré Pak Hardjito.

Aku mung bisa manggut-manggut. Bibit Waluyo, sanajan kodo, yèn ngendikan clebang-clebung kaya dudu karepé dhéwé, nanging tumrapé wong ndésa lan racaké wong cilik, luwih kaanggep prasaja, apa anané. Wondéné Hadi Prabowo, yèn aku kok isih melang-melang. Yèn nitik jabatan lan blanjané, saumpama olèh-olèhané Rp 100 yuta sesasiné, mosok dhuwit lan bandhané cukup kanggo nyithak spanduk, baliho, poster lan sapanunggalané? Lha dhuwité saka ngendi asalé?

Lha yèn Ganjar Pranowo, aku yakin dhèwèké ora sugih. Jaréné, klebu sithik saka wong-wong PDIP sing kondhang resik. Cilakané, wong sing dak anggep apik mung dijagokaké PDIP. Mligi déning partai pimpinané Mégawati. Saumpama Ganjar iku didadèkaké nggoné wong akèh, sing tegesé orang dikétok-kétokaké mung nggoné wong PDIP, mbokmenawa isih bisa mènèhi pengarep-arep bakal mimpin Jawa Tengah.

Nanging ya piyé manèh, yèn wong kaya aku utawa Pak Hardjito iku pancèn bisané mung ngarep-arep tetesané endhog blorok. Apa manèh golèk pemimpin sing bisa mbangun dalan anyar tur apik, lagi golèk pemimpin sing bisa njaga supaya dalan aspal ora krowak saben mangsa rendheng waé angèlé kaya nyekel welut ana sawah.

Wong-wong politik jaman saiki, sajaké ora kepikiran, apa manèh kéngguh supayané mbésuk yèn wis padha séda, isih akèh wong tilik, nyekar lan paring donga kaya déné Bung Karno, Pak Harto lan Gus Dur, sing paribasané saben dina ora naté kendhat wong sing nyelakaké teka lan tadhah donga. Kosok balèné, para politisi saiki luwih nggethu anggoné kulak bandha lumantar drajad lan panguwasa kanthi pétungan njlimet, supaya nalikané konangan anggoné ngrayah bandhané negara banjur karangkèt, isih ana turahan kanggo nyambung urip nalika wis uwal saka kunjara lan kecukup anggoné mbayar pokrol lan juru pengadil, kayata pulisi, hakim lan jeksa.

Yèn wis mangkono, dak kira ora gampang ngélingaké kenapa mbiyèn nganti ana sing arané KontraS, yaiku Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kamangka KontraS, kanthi S gedhé utawa kandel, iku mratélakaké tandha pengéling-éling marang kejemé Soeharto nalika kuwasa. Kanthi nggunakaké dayané ABRI nalika semana, Soeharto nindhes  wong-wong sing ora sarujuk marang ‘kawicaksanané’ nganakaké samubarang kan sinebut pem-ba-ngu-nan!

Nggawé Wadhuk Kedhungamba, umpamané. Rakyat sing lemahé dijaluk kanggo gawé wadhuk diwènèhi ganti rugi sakupil, kira-kira mung cukup kanggo tuku rokok sawungkus saka meteran lemahé. Kamangka, jatah pitukoné lipet pirang-pirang puluh gedhéné. Sing ora sarujuk banjur dionèkaké mbeguguk ngutha waton, dicap PKI, banjur kaniyaya déning tentara. Kaya mangkono kejemé, mula nganti ana ‘monumen’ kang diwènèhi jeneng KontraS.

Para politisi PPP lan PDI (saiki dadi PDI Perjuangan) sing mbiyèn dikuya-kuya déning Soeharto, Golkar lan ABRI, saiki malah padha kemaruk, mbalèni patrapé Soeharto nalika jaman semana.

Cilakané manèh, akèh bocah jaman saiki sing ora menangi utawa ngalami rekasané dikuya-kuya lan ditindhes déning Soeharto, nanging amarga kebacut maju lan pinter, banjur gawé alesan werna-werna kanggo éndha saka kahanan sengsara jaman semana. Apa manèh, wong-wong iku olèh bukti, yèn politisi saiki kemaruk bandha, lan kendel nyolong kanthi terang-terangan, nanging tansah lamis  lan pinter gawé ukara béla rakyat nalika ngadhepi juruwarta utawa nembé mlebu tivi. Klop!

Piyé, isih pilih urip kaya jaman Soeharto apa pingin gawé tatanan urip sing luwih nentremaké ing tembé?

Yèn aku wis kapok. Aja nganti anak turunku mbésuk menangi urip katindhes bangsané dhéwé kaya nalika Soeharto nggunakaké kuwasa.

SBY bukan Soeharto

Nonton siaran berita di televisi, beberapa waktu lalu, saya geli sendiri. Dari tayangan itu saya jadi tahu kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono ternyata pernah mau mengangkat Fuad Bawazier jadi salah satu menterinya. Tapi, niat itu diurungkan karena, kata Pak SBY, Fuad memiliki persoalan yang potensial bermasalah di kemudian hari. Dengan pembatalan itu, ia merasa telah ‘menyelamatkan’ Fuad.

Gara-gara pernyataan resmi presiden seperti itu, tergelitiklah naluri nyinyir saya kepada sosok yang saya juluki sebagai Mr. Prihatin ini. ‘Keinginan’ menjadikan Fuad sebagai pembantunya (yang diurungkan), jelas tak perlu diceritakan. Apalagi kalau pokok soal SBY menyatakan itu terkait beredarnya dokumen pajak keluarga Presiden.

Stiker bergambar Soeharto dengan teks "Piye...enak jamanku, taa??" kini mulai banyak bermunculan. Ada yang ditempel di bak truk, di mobil angkutan hingga dipasang di tengah jalan rusak di tengah Kota Solo seperti di foto ini.

Saya, jujur saja, menganggap Pak Susilo ingin berlaku bak Soeharto dalam hal memaknai kuasa. Dalam membangun kekuatan politik, sejatinya SBY masih jauh tertinggal, timpang dalam segala hal. Mendiang Soeharto mengontrol penuh kekuatan politik. Militer dan badan intelijen ia kendalikan, Golkar dikuasai sepenuhnya (bahkan partai politik seperti PPP dan PDI). Semua kunci ekonomi pun di bawah kontrol Cendana sepenuhnya. Bagaimana dengan SBY? Bahkan di Partai Demokrat pun, ‘kerajaan kecilnya’ itu, tak sepenuhnya mampu ia kuasai. (Simak saja sepulang dari lawatan luar negerinya, saya tak yakin ia mampu secara mulus menggusur Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat (sebagaimana dikehendaki sebagian pendukungnya).

SBY jauh dari sebutan mampu mengontrol partai, yang bahkan secara resmi membuat kontrak politik berkoalisi dengan partai bentukannya. Slogan antikorupsinya justru terbukti sebaliknya di lapangan. Nazarudin, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya dan Andi Mallarangeng, kita tahu, terjerembab di kubangan perkara korupsi.

Ada banyak pelajaran penting dari Soeharto yang gagal dimengerti, apalagi lantas dijalankan SBY. Kalaupun dibuat-buat atau didesain skenario tingkah laku dan cara berpidato, Soeharto melakukannya dengan sangat baik. Bagai dramawan ulung, Soeharto mampu menjalankan peran ‘keaktoran’ secara total, penuh penghayatan, sehingga bahasa tubuh dan mimiknya tak pernah luput. Karena itu, sulit orang menyebut Soeharto sedang bersandiwara atau tidak. SBY?

Bahkan, untuk sebuah upacara panen raya padi, misalnya, ia masih tampak sosok jenderalnya. Dengan kata lain, ia tak mampu ajur ajer atau berlaku total laiknya petani, yang tidak menganggap lumpur atau kotoran di sawah sebagai sesuatu yang menurunkan eksistensi kemanusiaannya, yang kebetulan sedang menjadi presiden.

KaAKUan Pak Susilo kelihatan lebih menonjol. Ia kelewat sering dan merasa ‘harus’ menyampaikan sendiri secara verbal akan apa yang sudah dan akan diperbuatnya kepada publik. Juru bicara kepresidenan, pun kerap lupa menjalankan perannya. Alih-alih menyampaikan (kepada publik) atas semua hal terkaut dengan tugas dan tanggung jawab kepresidenan, yang sering terjadi justru ia memuji presiden. Dalam kapasitas sebagai ‘mulut’ presiden, tentu menjadi norak dan mengesankan derajad kenarsisan sang presiden. Celakanya, Pak Presiden pun membiarkan hal itu berlangsung terus, berulang, sehingga saya harus menyimpulkan ia tak paham filosofi tubuh.

Lazimnya, power seseorang itu tampak dan dirasakan oleh siapapun di luar pemilik ‘kuasa’. Bukan dipamerkan, padahal yang dipameri malah tertawa, atau malah terang-terangan berpaling, atau menutup telinga. Dulu, Soeharto berdehem saja sudah membuat orang buru-buru ‘introspeksi’ diri. Raut wajah pun tak pernah menampakkan ada kemarahan ketika ada hal yang tak berkenan. Namun, ketika satu-dua kata diucapkan, semua pihak yang disasar sudah gemetaran. Kata ‘digebuk’ yang dilontarkan Soeharto misalnya, sudah bikin nyali ciut orang-orang yang sedang melakukan perlawanan terhadapnya.

Bandingkan dengan pernyataan Pak Susilo alias SBY, yang meminta kader yang tak sejalan dengan Partai Demokrat segera hengkang, dimana nyata terlihat tak dihiraukan. Anas Urbaningrum yang diamputasi kekuasaannya sebagai ketua umum masih melenggang menerima kunjungan sejumlah politisi separtainya. Ia pun masih bisa beraktivitas biasa selayaknya Ketua Umum  Partai Demokrat sebelum rapat Majelis Tinggi mengeluarkan keputusan amputasi. Andai kejadian itu muncul di masa Soeharto, dijamin tak seorang pun berani mendekat Anas. Berkomunikasi lewat telepon pun tak akan dilakukan daripada ketahuan disadap.

Mestinya, SBY paham situasi demikian, kalau ia benar-benar menghayati ‘ajaran’ Soeharto, dimana ia pun pernah dekat dalam kapasitasnya sebagai ajudan. Kekuasaan Soeharto demikian efektif, termasuk ketika memilih pejabat tinggi, ia selalu mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas individu, serta membaca rekam jejaknya. Sangat sedikit orang yang ditunjuknya untuk menduduki jabatan tertentu tak memenuhi kwalifikasi sehingga jadi perbincangan rakyat, bahkan yang awam sekalipun. Soeharto tak perlu membawa ‘tim hore’ untuk memancing tepuk tangan sebagai ‘respon’ atas penampilannya.

Di masa-masa akhir periode kepresidenannya (bedakan dengan istilah kepemimpinan :)), saya berharap SBY bisa menunjukkan ketegasannya jadi presiden. Tak perlu mengancam atau menyindir menteri yang tak becus bekerja atau hanya mengendepankan kepentingan partai/kelompok ia berasal, tetapi bisa menggunakan hak prerogatif (yang dijamin konstitusi) untuk memecat dan menggantinya.

Boleh saja dibilang mengigau kalau saya berharap sekali-kali SBY mau tampil tidak hanya ngagar-agari atau menakut-nakuti dengan ancaman, namun melakukan tindakan tanpa dipilemikkan sebelumnya. Tak usah tampil sok demokratis kalau hasil akhirnya justru menampakkan keragu-raguannya. Sederhananya: ia mau memecat satu saja (syukur beberapa) menteri yang kinerjanya buruk, lantas menggantinya dengan yang lebih mampu.

Kadang saya berpikir agak ekstrim. Misalnya, SBY tiba-tiba tampil otoriter, atau menjadi diktator sekalian, di akhir periode keduanya ini. Caranya pun bebas. Suka-suka Pak SBY saja. Mau disebut antidemokrasi pun bukan soal bagi saya. Yang penting saya tahu, Pak Susilo berani tampil beda, berubah, alias move on. Jika itu terjadi, kegagahan Pak Susilo akan menjadi sempurna. Bukan semata gandar atau postur tubuhnya semata.

Pak SBY, saya merestuimu jadi ‘diktator’. Cobalah! (Sebenarnya gak mudah juga jadi diktator -walau terpaksa, kalau dia bukan seorang pemberani).

Dengan menjadi diktator, saya yakin SBY baru bisa berbenah, membuat orang mau mengikuti semua perintahnya, bahkan hanya lewat berdehem atau mengisyaratkan dengan bahasa tubuh atau mimik wajah. Bangsa ini sudah kelewat lama vakum, merindukan ketegasan seseorang dalam posisi sebagai pemimpin.

Rakyat juga sudah bosan dengan jargon, himbauan dan sejenisnya. Belum kesulitan mencari makan akibat keriuhan/keributan politik saling sandera antarelit dan sesama kooruptor. Kita harus membenahi keadaan, supaya ‘kerinduan’ masyarakat terhadap masa-masa Soeharto yang reprresif-intimidatif, tidak terwujud. Gejala di masyarakat sudah sedemikian mencemaskan, menganggap Soeharto sebagai pemimpin terbaik, yang memberi ketenteraman, ketenangan dan kemudahan mencari uang serta stabilitas keamanan dan harga-harga kebutuhan hidup yang terjamin.

Masih banyak orang yang tak tahu, apalagi generasi kelahiran setelah pertengahan 1980-an yang kini mendominasi piramida kelompok usia produktif. Mereka tak tahu bagaimana pers diintimidasi, sehingga tak ada berita kegagalan pembangunan, penyingkiran aktivis sosial dan kelompok kritis.

Tak hanya SBY, semua elit dan masyarakat, termasuk penulis, harus terus mengupayakan persebaran pemahaman bahwa reformasi sejatinya menjanjikan perbaikan. Hanya saja, kini sedang dibajak elit-elit politik haus kekuasaan dan yang kapok miskin (dan dimiskinkan semasa Soeharto), sehingga kini rajin menumpuk kekayaan dengan memperalat kekuasaan.

Jaman Soeharto tetap tidak boleh lebih baik dari masa depan kita, bangsa dan negara Indonesia.

Sila Baca Mas Janaka

Mas Janaka ndangu aku: sila baca iku sila sing kaping pira? Hendri nyaut, nanging ora wani wangsulan. Mbokmenawa ora nyandhak bathuké. Déné @lelakibudiman, wong pinunjul sing prigel gawé nam-naman tembung, mangsuli mangkéné: sing nèng klasa! Bener, tur pener! Mas Lelaki Budiman iki pancèn titis, wong pancèn uripé othak-athik nggathukaké tembung supaya momot pangertèn anyar.

se-krin-sut kanggo barang bukti

Saliyané wong telu kang kasebut ing ngarep, dakkira isih ana pawongan sing ngguyu kemekelen, kayata juragan gombal, yaiku Mbah Mukiyo, Linggar lan liya-liyané. Paling sedhéla manèh padha pating cruwit, utawa malah mung kanggo rasan-rasan sinambi ngombe tanpa alkohol alias no mansion (house). Éh, kliru dhing…. nomènsyen, karepku.

Saka kadohan, aku mung mikir, apa Mas Janaka utawa Si Jun iki durung tau mangan sekolahan, ora mèlu penataran P4, kok kuwanèn nambahi sila. Lha wong Pancasila iku ora bisa di-amandhemèn utawa diowahi, lha kok isih arep aèng-aèng kaya Mayor Haristanto waé, nganakaké samubarang kang ora lumrah.

Coba Soeharto isih sugeng, bisa-bisa Janaka wis mlebu bui karana didakwa ngraman utawa tumindak subvèrsif. Laskar jenggot sing seneng grudugan pamèr jubah waé ora wani lan ora naté bisa ngganti sila kaping siji dadi kaya sing naté kasebut ing Piagam Jakarta jaré. Apa manèh mung Janaka alias Iwan Jéwé.

Apa dumèh Janaka, sing uripé ing donya wayang, saéngga wani ngécé negara kang pranyata ana kaya Indhonésia iki?

Begja tenan Mas Janaka, saiki wis ora ana presidhèn sing pamèr kuwasa kaya Soeharto. Yèn presidhèn saiki mesthi bingung nggolèki Janaka, wong seneng wayang waé ora, ngertiné mung gitar, dram lan kibod karo éthok-éthok nyanyi, apa manèh ngéling-éling bocah subvèrsif kaya Janaka.

Aku ngerti, jan-jané Mas Janaka iku arep ngécé Presidhèn Oldposting, nanging ora wani. Banjur golèk-golèk, lha kok nemuné #silabaca neng Twitter. Ééé, kok ndilalah ya kenal pisan marang sing gawé #silabaca, njur diwanèk-wanèkaké ngécé. Étungané sepélé, yèn aku nesu, banjur wadul marang Mbah Mukiyo, sing awaké gedhé dawa, ndlondèng, sangar tur selaaa….. lha yèn ngadhepi sing iki, genah waé aku wedi. Wong Ujé waé jembilit, kok. Ya, taaa???

Saumpamané aku ora anti pasal karèt 27 ayat 3 UU ITE, mesthi Mas Janaka wis dakgugat nèng pengadilan. Mosok ngécé wong nèng tèmlèn, ngisin-isin aku kang gawé #silabaca. Dikira aku ora tau nganyari blog kaya bloher-bloher liyané kaé apa???

Pokokmèn titènana dhéwé. Suk yèn nganti dolan nèng RBI arep dak racun, bèn manuké anyang-anyangen, bèn ora jenak dolanan internèt. Mesthi nyenengké yèn Mas Janaka digawé anyang-anyangen. Mesthi lucuné. Cah bagus-bagus kendel nèng karaoké kok sabané WC amarga anyang-anyangen…..

Titènana, lin….! #ngincim

Kita Punya Presiden

Kita masih punya presiden. Soal tidak tegas dan kurang bernyali, itu soal lain. Yang salah adalah mereka yang dulu memilihnya, yang percaya pada survei-survei berbayar dan orang-orang yang dianggap hebat, yang kebetulan berperan sebagai endorser. Sudah sejak jauh-jauh hari saya mempercayai Pak SBY, sejak mendengar kabar bahwa ia cenderung menghindari tanya-jawab pada konperensi pers.

Andai dia memiliki kecerdasan dan kemampuan mengelola organisasi seperti Soeharto, mungkin saya masih bisa dan mau berharap. Seburuk-buruknya Soeharto, ia selalu menempatkan seseorang yang memiliki reputasi dan kecakapan yang relevan, pada sebuah jabatan. Bahwa semua pejabat pilihan Soeharto bisa dan mau dikendalikan, karena mereka punya alasan. Setidaknya, Soeharto dianggap punya wibawa oleh mereka.

Simak saja semua rekam jejak menteri-menteri Soeharto. Saya kira, yang kelihatan aneh hanyalah ketika membawa Tutut, putri sulungnya masuk kabinet. Juga, karibnya, Mohammad Bob Hassan. Selebihnya, saya anggap mereka punya kredibilitas pada masing-masing jabatan yang diberikan oleh Soeharto kepada mereka.

Maaf, bukan saya hendak membela Soeharto di sini. Tapi, sebagai orang yang mengagungkan ke-Jawa-annya, Soeharto selalu mempertimbangkan praja, harga diri atau kehormatan. Se-lebay-lebay-nya Harmoko, yang selalu mengawali pernyataan pentingnya dengan kalimat “menurut petunjuk Bapak Presiden”, Soeharto tak akan memberi ruang kepada orang semacam Ruhut Sitompul terhadap SBY.

Lihat menteri-menteri luar negeri pilihan Soeharto, semua diplomat ulung. Keterlibatan Indonesia dalam banyak perkara dunia, baik di Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam, dan sejenisnya, selalu tercatat dalam sejarah dunia. Politik luar negeri yang bebas-aktif, terasa betul dampaknya.

Seorang Soeharto, saya jamin tak akan berbalas-balasan surat dengan orang semacam Nazaruddin. Jika terjadi pada masanya, perkara Lapindo akan ‘dibereskan’ Soeharto. Pencitraan akan dilakukan dengan cara memarahi Ical Bakrie sebagai petinggi kelompok usaha yang membuat ribuan orang Sidoarjo menderita, namun segera dibuatkan skenario untuk menyelesaikan perkara, sehingga para korban bisa bernapas lega, walau mungkin untuk sementara.

Sepanjang karir politiknya, Soeharto juga selalu membangun dan menjaga citra, agar tetep hegemonik dan disegani. Walau tak suka dengan kelompok Petisi 50, misalnya, Soeharto akan menjawab dengan tindakan (walau semu), dan berusaha menjalin kontak dengan pihak-pihak yang kritis kepadanya. Tawaran jabatan, bisa disebut sebagain salah satu taktiknya.

Walau marah, Soeharto tetap menyampaikan dengan tersenyum, dan cukup menyebut kata kunci atau kalimat tertentu untuk menjadikan orang paham akan tingkat kemarahannya. Dan itu menjadi semacam alibi kuat, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan ‘penafsiran’ atas sinyalnya, oleh bawahannya. Sebab, Soeharto tak mengirim pesan untuk lawan-lawan politik atau orang yang tak disukainya dengan cara yang gamblang. Serba multitafsir, sehingga secara hukum, penafsirnyalah yang akan dipersalahkan jika sesuatu terjadi dan tidak menguntungkan dirinya.

Soeharto juga buakn tipe orang yang grusa-grusu alias tak sabaran. Tutut, jauh sebelum diangkat jadi menteri, sudah dibuatkan arena untuk pengabdian sosialnya dan peran politik, walau direkayasa. Ia tipe ningrat Jawa, yang ‘jaim’-nya serba terukur. Ia tak akan menyodorkan seorang Tutut kepada publik ketika publik diyakini belum menganggap Tutut sebagai ‘seseorang’ dan punya peran.

Sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, nyatanya Soeharto juga tak menempatkan Tutut dalam posisi politik sesetrategis Ibas pada awal-awal karirnya. Kalaupun harus bersandiwara, saya kira, Soeharto adalah penulis naskah sekaligus sutradara yang sempurna.

Lihat saja, sedekat apapun Soeharyo dengan Liem Sioe Liong yang superkaya, ia tak pernah didikte. Padahal, sudah sejak 1950an keduanya berkarib, semasa Soeharto menjabat sebagai Panglima TT di Semarang. Semua konglomerat, tunduk kepadanya. Bukan sebaliknya. Malah, tak sedikit orang-orang kritis yang sengaja dibiarkannya, atau malah dipiaranya, demi efek citra positif untuk dirinya.

Sekali lagi, saya tak bermaksud menyanjung, apalagi mengkampanyekan Soeharto. Tidak. Saya hanya mau membandingkan, betapa SBY belum sekuku hitamnya Soeharto, dalam hal apa saja. Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya kira dia tak sehebat Soeharto dalam mengendalikannya. Sebagai presiden pun, SBY juga tak cermat memilih menteri, lantaran ia sejatinya kalah berhadapan dengan partai-partai penyokong kekuasaannya.

Artinya, dia tahu seberapa kekuatan dia sesungguhnya. Karena itu, ia memilih jalan aman, yang penting partai-partai pendukung tidak mennggalkannya. Eksesnya, ya konsesi kuasa dan potensi mengeruk harta bagi pundik-pundi partai dan politisi sekondannya.

Saya…. eh, kita memang masih punya presiden. Tapi, ya begitu, seadanya saja…. Wong nyatanya, sama Nazaruddin saja lebih takut dibanding terhadap ribuan orang korban Lapindo, bukan? Petunjuknya, ya itu tadi,soal surat-suratan tanpa perangko itu…..

Jika Mesir Tiru Indonesia

Seperti Indonesia, Mesir merupakan negara penting bagi Amerika dan sekutunya. Meski mayoritas penduduknya muslim, negaranya sama-sama sekuler, sehingga cocok untuk eksperimentasi demokrasi. Pemilu langsung yang akan segera digelar, bisa dipastikan bakal menuai banyak pujian. Apalagi, jika berlangsung damai.

Badan-badan dunia, utamanya yang merasa sebagai pengawal demokrasi sejati, pasti sudah berancang-ancang mengirim tim ahli. Mitra lokal segera dicari, tentu saja dari kalangan prodemokrasi. Tingkat partisipasi menjadi kata kunci. Siapa pemenang adalah soal nanti, walau pada prakteknya yang potensial bekerja sama amankan kepentingan yang akan disokong.

Terserah Anda mau menyebut saya sedang berhalusinasi atau mementingkan teori konspirasi. Dalam politik, pertarungan kepentingan selalu terjadi. Para ahli dan opinion leaders sudah terbiasa meneriakkan teori konspirasi sebagai teori usang. Mereka suka mengaplikasikannya secara diam-diam, tidak terang-terangan. Intinya, tak rela kalau orang lain memikirkan teori itu.

Mesir merupakan sekutu penting Amerika di Timur Tengah, sepenting posisi Indonesia di Asia Tenggara. Bedanya, Mesir sebagai kawasan basis intelektual regional bisa diharapkan turut menjaga kepentingan lewat kaum terpelajarnya yang terbuka, namun masih beraroma Islam sehingga menopang strategi.

Sementara Indonesia, selain dijadikan sekutu untuk menyebarkan virus demokratisasi, kepentingan industri dan pasar menjadi pertimbangan lebih utama. Sumberdaya alam, seperti dimaksud oleh pasal 33 UUD 1945, semua ada di Indonesia dan kawasan sekitarnya. Industriawan besar, yang butuh bahan baku apa saja, nyaris ‘hanya’ bisa leluasa mendapatkannya di Indonesia dan kawasan Asia lainnya.

Demikian pula potensi pasarnya yang luar biasa. Aneka produk massal dari perusahaan-perusahaan multinasional perlu pasar. Internasionalisasi kultur juga dianggap penting, meski lokalitas tetap akan dijadikan bahan jualan juga. Setidaknya, buat kepentingan pariwisata.

Pada strategisnya kepentingan-kepentingan itulah, maka ‘kerja sama’ dengan rezim dan kekuatan politik suatu negara menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Rezim otoriter sekalipun akan disebut mitra, seperti halnya Soeharto dan Hosni Mubarak, yang kebetulan, keduanya mengandalkan angkatan bersenjata. Amerika dan sekutunya akan tutup mata terhadap apa yang sering disebut ‘pelanggaran HAM’, sepanjang itu tak menjadi sorotan dunia dan menggoyahkan eksistensi hegemonik mereka.

***

Mubarak telah ‘tumbang’. ‘Kejatuhannya’ mirip dengan Soeharto. Perlu ada unjuk rasa massa secara besar-besaran supaya tampak ‘aspiratif’ dan ‘sesuai kehendak rakyat’. Kalau di Indonesia estafet diserahkan kepada Habibie sang wakil, di Mesir diarahkan kepada militer, yang notabene penyokong Mubarak selama 30 tahun. Soeharto dan Mubarak merupakan tokoh kunci, yang kedudukannya tak pernah goyah, lantaran sikap manis keduanya terhadap (kepentingan) barat.

Seburuk-buruknya Ikhwanul Muslimin, saya yakin ia dibutuhkan (minimal untuk penyeimbang dan keperluan pencitraan), seperti halnya keberadaan laskar-laskar Islamis di Indonesia. Ujung-ujungnya, toh akan menuju pada tahapan kompromi dan berbagi kue semata pula.

Kelak, pemilu Mesir akan membuktikan, apakah Ikhwanul Muslimin akan memiliki perolehan suara yang sama dengan partai-partai Islam di Indonesia. Siapa tahu ia bisa dijadikan sebagai Poros Tengah, seperti halnya di Indonesia, untuk bikin ontran-ontran jika Presiden Mesir kelak kurang bisa diterima Barat karena sikap keras dan konsistensinya membela kedaulatan bangsanya, seperti terjadi pada Gus Dur dulu.

Walau terasa berlebihan, saya kok curiga, di Mesir kelak akan bermunculan aneka lembaga survei dan konsultan pencitraan, yang merangkap panitia pemenangan pemilihan, yang jago mengendalikan perolehan suara seorang kandidat, entah dengan menyogok, merampok data di komisi pemilihan umum, dan lain sebagainya.

Semoga, kelak Mesir tak terlalu mirip Indonesia, yang punya presiden (yang katanya terpilih secara demokratis) namun masih tetap cengeng, suka merajuk dan gemar bersolek karena memuja pencitraan yang sangat lahiriah semata sifatnya.

Wahai rakyat Mesir, jangan ikuti jejak kami…