Biyèn Kakus Saiki Toilèt

Biyèn kakus saiki toilèt, biyèn prengus saiki jètsèt! Sopo kuwi? Akèh contoné, mung gelem apa ora awaké dhéwé nyawang kiwa-tengené. Mesthi ana waé, embuh kanca, sedulur, kenalan lan sapanunggalané, sing mbiyèné sengsara nanging saiki bisa kanggo tuladha. Sing wingi-wingi kéré, saiki wis bisa gawé balé. Kabèh gumantung usahané, temen lan orané berjuwang kanggo ndandani uripé dhéwé-dhéwé.

Kakus utawa toilèt bisa dadi seksi. Saumpama bisa crita, embuh pirang èwu pawongan, klebu seniman sing plèngah-plèngèh utawa mrengut sawisé metu saka toilèt. Nanging, toilèt sing paling sugih critané ana pirang-pirang panggonan. Jaman dhisik, toilèt ana tobong kethoprak utawa gedhung wayang wong paling sugih.

Continue reading