Belut dan Langgi Mas Kuwat

Mas Kuwat memang dahsyat. Di angkringan tempat dia buka lapak wedangan, ada belut goreng unggulan yang dijajakan. Belut goreng, asli hasil tangkapan sawah, bukan belut piaraan seperti banyak diperdagangkan. Belut goreng Mas Kuwat menjadi pelengkap kita menyantap nasi langgi, nasi bungkusan yang tak pantas disejajarkan dengan sega kucing, yaitu nasi bungkus dengan sambal dan bandeng seuprit.

Angkringannya masih angsli, beda dengan kebanyakan wedanganBelut sawah goreng dan nasi langgi termasuk dua dagangan unggulan Mas Kuwat. Meski angkringan baru dibuka jam 17.30, jangan harap Anda masih kebagian keduanya pada jam 19-an. Walau berdagang di Delanggu –tepatnya utara traffic light sebelah barat jalan, banyak orang Solo menjadi pelanggan setianya.

Saya baru mengenal angkringan Mas Kuwat sekitar empat tahun silam, atas rekomendasi seorang teman di Solo. Menurut promosi sang teman, teh Mas Kuwat enak tenan! Dia memprovokasi begitu karena tahu saya penyuka teh. Daaannn…. ternyata selera teman saya agak kacau. Teh bikinan Mas Kuwat sedang-sedang saja sebenarna. Kalau wedang jahenya, OK-lah, kalau mau dibilang enak, maka saya masih rela mengamininya.

Cuma belut dan nasi langgi sajakah yang enak? Ternyata tidak. Tempe dan tahu bacemnya enak, begitu pula peyekcrispy. Pisang gorengnya juga top markotop. Berbahan pisang raja, ’bedak’ tepungnya tak setebal bantal. Karena banyaknya kelebihan itulah, saya berani merekomendasikannya untuk Anda. kacang tanahnya yang empuk dan

Bagi Anda yang suka ngumbah mata, selepas magrib adalah waktu yang tepat untuk merapat. Banyak perempuan muda yang datang memborong belut, nasi langgi atau nasi oseng. Sedang orang-orang Solo yang suka singgah sepulang bepergian, biasanya memborong nasi langgi dan aneka bacem.

Bagi sebagian pembeli asal Solo yang lain, konon suka datang menjelang tengah malam. Mungkin mereka mencari suasana yang tak terlalu bising sebab hingga selepas petang, masih banyak bus yang menaik-turunkan penumpang di dekat angkringan Mas Kuwat. Anda pasti sudah bisa membayangkan suara bising knalpot saat bis-bis besar itu melakukan angkatan atau start jalan.

Anda ingin mencobanya? Sebaiknya jangan datang kelewat malam kalau ingin menikmati aneka sajian. Kecuali, memang Anda cuma butuh nge-teh dan berbincang-bincang.

Oh, iya. Ada satu ciri yang membedakan angkringan Mas Kuwat dengan penjaja yang lain. Dia masih menggunakan angkringan asli. Dulunya, dengan angkring seperti itulah pedangan wedangan berkeliling keluar-masuk kampung menjajakan dengan cara memikul angkring. Penjual akan berhenti, melayani pembeli hingga puas sebelum ia meneruskan perjalanan dengan rute sama setiap harinya.

Kini, penjaja model angkringan sudah sulit dijumpai. Kabarnya, di Solo pun masih ada satu penjaja keliling. Tapi, saya belum menyaksikan dengan mata sendiri.

Sekuter Wis Dudu Tunggangané Dokter

Sekuter iku tunggangané dokter. Mula, bèn bisa nunggang sekuter, kudu sekolah supaya pinter. Mangkono ngendikané simbah putriku, wektu maringi wejangan aku, uga adhi-adhiku. Kudangané kabul? Ya, ora kétang mung sapérangan!

Sekuter Èsktrim, pacakané werna-werna. Lethek, nggilani.

Sekuter Èsktrim, pacakané werna-werna. Lethek, nggilani.

Wektu ketampa sekolah negeri ana Delanggu, déning bapak aku dipundhutaké sekuter weton taun 1979. Murah, jalaran nglungsur saka pak cilik. Nglaju saka Klatèn, aku numpak sekuter werna ijo godhong, sing spioné mung siji nanging gedhéné kaya kaca lemari. Tumekané kuliyah semèster lima, aku isih nunggang sekuter iku.

Jenengé waé cah kuliyah sing butuh ngirit, tinimbang tuku kampas kanggo rém mburi sing wis tipis, aku pilih nggunakaké keprigelanku nunggang sekuter. Tinimbang dhuwité dadi kampas banjur tipis amarga kobong, luwih paédah ditukokaké udud. Tanpa rém mburi, saben nyuda banteré aku nggunakaké rém ngarep lan main kopling nyuda gigi presnèleng.

Sing ora keturutan kekudangané simbah mung siji: aku ora bisa dadi dokter. Ora jalaran bodho, nanging kabèh mau karana aku mlebuné ana Fakultas Sospol. Saumpama kuliyah nganti rampung, jan-jané saka Sospol isih bisa dadi dokter, tapi dokterandes, sing bedané yèn disingkat kudu ngluwihi aksara siji, yaiku S.

Tambah gedhé, sekuter jebul popilèr dadi tungganané para priyayi ndhésa, yaiku para pegawé negri. Embuh guru, pegawai kabupatèn utawa liya-liyané padha milih sekuter yèn pingin katon mriyayèni. Embuh kenapa, nyatané wong sing numpaké sekuter, sinawang luwih katon mriyayèni tinimbang sing padha nunggang jinis liya. Wektu semana, saingané sekuter ana pirang-pirang macem. Ana Honda munyuk 90 cc, Yamaha  L2S utawa Suzuki A-100.

Yèn ora klèru, wektu kuwi lagi ramé-raméné Honda munyuk, L2S lan A-100. Saélingku, sing jenengé modhèl sepéda montor kriditan ya diwiwiti taun-taun kuwi, kira-kira pungkasané 1970. Aku éling, jalaran wektu semono bapakku mundhut Yamaha L2S werna abang, regané Rp 285 èwu. Grès, kinyis-kinyis tukon saka toko Asli Motor, Klatèn, mbayar kencèng jalaran wis nabung awit aku isih ana njero wetengé ibu.

Tambah semèster, tambah umur. Gèngsi uga perlu dijaga jalaran wis wiwit krasa butuh gandhèngan. Jebul, jaman wis owah. Wong-wong wadon wektu semana, kira-kira pungkasané taun 1980-an, wis anyak nyirik penunggang sekuter. Kanggo dadi kanca cedhak waé, penunggang sekuter mesthi kalah saingan yèn padha-padha marani kenya nanging numpaké pit montor sing nganggoné ban luwih gedhé.

Mbokmenawa, wong-wong wadon jaman kuwi uga duwé panemu, yèn wong sing tumpakané sekuter iku luwih pantes dadi pegawé negri. Kamangka, blanjané pegawé negri jaman semana (nganti saiki) isih kalah adoh karo penghasilané pegawé swasta. Blanjané sithik, ya mengko dhisik. Aku dhéwé gumun, setengahé ora bisa nampa. Nyatané, saben weruh wong wadon numpak sekuter, aku malah mbiji wong kuwi mesthi duwé kapribadèn kang mantep.

Penunggan Sekuter Èsktrim, kondhang senengané gawé ramé

Penunggang Sekuter Èsktrim, kondhang senengané gawé ramé

Apa manèh yèn numpaké sekuter weton rada anyar kaya mbak-mbak marketing perusahaan farmasi utawa luwih kondhang kanthi sebutan detailer. Wis kulitané resik-resik, mulus, sayaké rada cendhak, ayu sisan. Wah..wah……! Dadi anyel, protès marang panemuné cèwèk-cèwèk kuliyahan sing nganggep wong lanang sing tumpakané sekuter iku wagu banjur kaya-kaya ora duwé hak payu. Hmmm…..

Ya wis, piyé manèh. Wong sabanjuré aku éntuk ijol, yaiku duwé kanca dolan akèh sing ndilalah klebu ayu-ayu. Sik..sik… Apa jalaran aku wis ganti sepédha montor bèbèk, ya? Ah, mokal yèn mung jalaran kuwi. Aja-aja wong-wong ayu mau gelem dolan karo aku amarga pit montorku dakwènèhi jeneng wadon? Sing sepisanan werna ireng dakwènèhi aran Fèbri jalaran pajeké saben sasi Pèbruari, banjur ganti manèh werna abang sing dakparingi tetenger Yuli, manut sasi pajeké.

Bali ngrembug babagan sekuter. Adhiku sing ragil metu kembar. Loro-loroné seneng uga sekuter. Saking senengé, saben mulih ndhésa saka Cikarang kana, yèn ora boncèngan ya numpak sekuteré dhéwé-dhéwé. Édan! Anak lan bojoné dikongkon numpak bis adhem, nanging dhèwèké malah adhem-adheman turut ndalan, sing suwéné bisa 12 jam lakuné.

Ora mung saben mulih ndhésa, loro-loroné uga kerep mèlu jamboré sekuter ana pirang-pirang kutha. Wis tau ana Banten, Tasikmalaya lan Purwokerto. Saka kumpulan penunggang sekuter sing prasasat saben kutha mesthi anané, kancané adhiku mau akèh tenan. Saben mampir disuguh, dimulyakaké. Dicepaki kopi lan mangan wareg, lungané disangoni rokok, malah kerep uga diundangké tukang pijet ben mari keselé. Malah wis tau sekuteré adhiku mogok ana tengah alas ing tlatah Banyumas. Kamangka wis wengi. Ana kana dhèwèke olèh pitulungan saka sapadha-padha pandhemen sekuter: pit montor digèrèt, diwènèhi papan ngaso, banjur sésuké dandan-dandan bareng.

Guyubé penunggang sekuter pancén pantes ditiru sapa waé. Waton aja kaya penunggang sekuter lethek, rhéwo-rhéwo, sing kondhang kanthi sebutan Vespa Èkstrim. Èkstrim utawa nylenèh, ora mung ana pacakan sekuteré, nanging nganti tumeka ing patrapé. Jaré adhiku, wong-wong Vespa Èkstrim ora tau diundang mèlu jamboré. Anèhé, wong-wong kaya kuwi mesthi krunguné, banjur mèlu nekani acarané.

Yèn wis teka ana jamboré, biyasané uga ora gelem srawung, ora gelem sapa aruh apa manèh ngumpul. Kerep ndhéwé, ngombé nganti mendem, banjur ngisruh, golèk perkara. Ora cetha karepé, nanging mesthi dadi gawé. Marakaké sulaya, ora perduli yèn liya-liyané dadi ora kepénak sajroning rasa-pangrasa.

Mula ora mokal, yèn ing wayah mudhik riyaya taun wingi, ana limang wong saka grombolané Vespa Èkstrim sing dicekut pulisi ana jalur pantura. Wektu kuwi, ana pemudhik sepédha montor dirampok déning penunggang sekuter. Ciri-ciriné cetha: lethek, sangar, nggilani. Ndilalah, wong-wong mau lagi mendem dhuwur wektu dicekel pulisi. Sokur!!!