Manuk Gemak

Saiki, manuk gemak disenengi wong akèh. Ora wong dhésa ora kutha, padha waé. Jalaran regané murah, banjur nggladrah. Golèk nèng pasar gampang, saben angkringan utawa papan kanggo wédangan uga cumepak. Manuk gemak lan endhogé nggladrah ing ngendi papan. Malah, ana kutha utawa papan kanggo pesta, sop waé ana endhog gemaké, semono uga bakso, saiki lumrah padha diisèni endhog gemak.

Paling kiwa iku manuk gemak, déné tengené iku saté jerohan gemak.

Manuk gemak utawa kondhang kanthi aran puyuh, mbiyen mung ana ing sawah. Kanggoné wong nyuluh, manuk gemak bisa diarani bonus, saliyané endhog bèbèk utawa bèbèk sing lali kandhangé.

Manuk gemak iku maburé mung cendhèk lan ora adoh. Kodraté mlayu njrunthul, mula tumrapé wong ndhésa sing dhemen nyuluh welut (kaya rikala aku isih nom-noman biyèn), saben weruh manuk gemak ana sela-selané wit pari sing nembé rampung dipanèn banjur dioyak-oyak. Ora nganti krenggosan, manuk gemak gampang kecandhak.

Ana pérangan manuk, gemak klebu kéwan kang paling asor drajadé. Isih kajèn peking apa manèh prenjak kang bisa dadi pratanda anané dhayoh kang bakal teka. Paribasan ora nembé kepèpèt kaya wong kang lagi nyuluh nanging ora énggal olèh welut, wong ndhésa ora seneng mangan dagingé. Isih gurih daging manuk peking, sanajan wujudé luwih cilik lan mekingking.

Nanging, nyeel manuk peking rikala semana ya ora gampang. Mbasangi pulut kanggo tlutuh nangka ya kerep disingkiri, déné yèn mlintheng mesthi angelé. Wong saben menclok awaké mung obah waé, jenthat-jenthit njalari kemropok sing nyawang. Umpama ana sing réka-réka dolanan tulup, wis bisa dikira-kira, mesthi luwih angèl tinimbang mlintheng.

Jaman terus owah, banjur akèh wong seneng mbedhil. Ora trima nganggo plisir, bèn cucuk anggoné nanjakaké peluru, saiki padha nganggo loop. Mula, wong mbedhil manuk dadi katon titis, saéngga tan kocapa, manuk peking padha njengking, modar diburu déning peluru.

Sawisé peking lan prenjak langka, saiki dicepaki cara kang luwih gampang. Jebul, sing arané manuk gemak bisa diingu kaya déné pitik, bèbèk lan ménthok. Endhogé bisa dialap, déné lanangan lan baboné sing wis ora paédah banjur diklèkèk utawa dibelèh, banjur didol. Gemak sing mbiyèn klebu manuk kang asor, saiki dimulyakaké, dadi ingon-ingon kang bisa nyugihaké wong akèh: wiwit saka peternaké, bakul wédangan, lan wong-wong kang buka usaha catering.

Manuk gemak sing biyèn dianggep dagingé ora énak, saiki malah diternak. Akèh bumbu kanggo masak manuk gemak saéngga dadi lawuh kang énak.

7 thoughts on “Manuk Gemak

  1. paijo suparjo

    MULANE, AJA NYIA NYIA BARANG KANG KATONE SEPELE ORA ANA AJINE. JEBULE UJUG UJUG MAK BEDUNDUK MALAH NDADEKNO KEPENAKE MENUNGSO. HEHEHEEE

  2. DV

    Wohhhh… dadi mengko pas aku mulih isa jajan manuk gemak neng warung Hik yo Lik…
    Sumelangku mengko ‘trend’ ngingu gemak iki kaya jamane uwong edan-edanan nandhur lan tuku ‘Gelombang Cinta’ sing regane ngedap-edapi kae…

Leave a Reply