Donya Manuk Ocèh-ocèhan

Yèn kira-kira limalas taun kepungkur, rebutan pager bisa dikira udrek-udrekan babagan radio panggil utawa radio celuk duwèké EasyCall utawa Starko. Béda uga karo rebutan pager sing awujud wesi, tembok bètèng utawa bethèk kang digawé saka pring. Dudu. Nanging iki babagan tandha pager, wujude #, sing déning wong saiki diarani hèstèk, saka tembung manca hashtag. Basa Indonesia-né tagar, nanging dudu tagar makan tanaman.

Pancèn kahanan wong urip ing jaman modhèren wis kaya mangkéné, utamané ana tlatah Internèt, mliginé Twitter. Tandha pager (#) dadi penting jalaran bisa nggampangake golèkan tembung penting minangka pratandha utawa kode. Kabèh mau awit kerjané mesin pencari utawa piranti gegolèkan ana donyané Internèt. Kepinterané manungsa pancèn ngédap-édapi.

Para tukang cluluk utawa tukang ngocèh, yaiku sebutan kanggo panganggo Twitter kang uga diarani pekicau, sangsaya suwé sangsaya akèh cacahé. Béda-béda kekarepan lan gunané, mula banjur padha sik-sikan gawé tandha kang mbédani, ora padha antarané wong siji lan liyané. Ana sing nggunakaké kanggo dodolan apa waé, ana sing duwé perlu ngabaraké kahanan utawa crita babagan kang mligi, lan sapanunggalane.

Pancèn migunani tumrapé wong akèh, utamané yèn ditujokaké kanggo ikhtiar kabecikan kaya déné #BFL, cekakan saka blood for life utawa getih kanggo kahuripan kang dipandhénai déning Mbak Silly. Ing kéné, tandha #BFL nggampangaké golèk lan andum crita utawa pawarta babagan wong butuh getih utawa wong kang pingin nyumbang getih kanggo sapadha-padha titahé Gusti Allah.

Kita kabèh padha mangertèni, Palang Merah Indonesia (PMI) pancèn dadi papan jujugané wong nyumbang lan golèk getih. Nanging, ora mesthi kebutuhan getih bisa dicukupi déning PMI, kamangka wong sing mbutuhaké akèh cacahé, warna-warna jinis lan golongan getihé. Ana sing perlu ndadak kanggo operasi, transfusi amarga kudu cuci darah, nandang kacilakan, lan sapanunggalané. Pager BFL bisa dadi sarana nggampangaké.

Semono uga nalika Mbak Prita Mulyasari diincim bakal dikunjara jalaran nulis layang elektronik marang kanca-kancané, banjur didakwa ngèlèk-èlèk dokter lan rumah sakit. Tandha #freePrita utawa #Prita bisa dadi tembung pokok kanggo golèk pawarta babagan perkarané Mbak Prita ana ing Twitter utawa mesin pencari kaya déné Google, Yahoo! Lan sapanunggalané.

Saya mréné, tandha pager dadi manéka warna kagunané. Wong-wong bisa mbiyawarakaké advertènsi utawa promosi barang lan jasa lumantar Twitter kang wis ditandhani nganggo tandha pager (#). Akèh wong sing sugih saka dodolan pager, jalaran gelem utawa bisa diséwa déning pengiklan, kanthi bayaran akèh sanajan mung pisan ngocèh, utawa ngocèh ngganther kaya manuk prenjak, kutut utawa derkuku.

Kaya déné manuk ocèh-ocèhan, mesthi béda regané. Larang-murahé gumantung jinis lan apik-apikané ocèh-ocèhan. Prenjak bakal béda karo kutut, uniné penthèt bakal béda uga kalawan cucakrawa lan sapanunggalané. Nanging, mesthi waé ana klas-klasané, ora béda karo manuk-manuk kang biyasané kanggo diadu ana ing perlombaan ocèh-ocèhan.

Kutut sing wujud sesawangané mung katon biyasa waé, isih luwih larang tinimbang manuk béo. Sanajan katon apik wujudé, jenengé waé béo, bisané mung nirokaké swara liyané. Sangsaya persis marang swara kang ditiru, béo pancèn klebu apik. Nanging, gandhèng bisané mung tiru-tiru, regané yang mung sak-saké, ora patiya mingsra. Jèjèr prenjak rada suwé, uniné béo yang mung bakal kaya ocèhané prenjak, semono uga yèn cedhaké karo cucakrawa.

Regané pira saocèh-ocèhan, aja kagèt menawa sing paling murah waé bisa atusan èwu, utawa kira-kira tikel teluné opahé tukang batu sing nyambut gawé sedina muput. Sing ocèh-ocèhané apik utawa klasé cucakrawa, bisa luwih saka sayuta saocèhan, sanajan dawané ora nganti 140 karakter, yaiku tembung kang sadrajad lawan cacah dudulan, embuh angka, aksara utawa malah mung tandha.

Umpama padha gelem blaka ngocèh kanggo perlu apa utawa kongkonané sapa, dakkira manuk-manuk mau bisa diarani manuk prawira. Émané, akèh sing seneng prigel-prigelan ngolah tembung, kanggo mbujuk wong liya supaya manut arahané sing ngroncé tembung. Mula ora mokal, nalika aku muji @blogdokter kang prasaja, jujur masang tandha pager #ads minangka pralambang menawa apa kang diocèhaké iku ana regané, ana Twitter banjur dadi ramé. Saur manuk tumuli ndadi, malah ana sing nyindhir jaré riwil babagan kaya mangkono dianggep kaya pulisi timeline utawa hansip ‘garis wektu’.

Kabèh mau pancèn awit digdayané gagasan réklame utawa iklan déning para pinunjul ing donya advertènsi lan public relations utawa tembung lawasé kehumasan. Para pinunjul iku nggunakaké unèn-unèn Jawa utawa paribasan sadawa-dawaning lurung isih kalah dawa déning gurung, kang ana jagad ilmu komunikasi pemasaran diarani nganggo tembung mentèrèng: WOM utawa words of mouth aliyas tutur-tinular utawa dayané cangkeman.

Mula, Twitter lambangé awujud gambar manuk, jalaran wujudé mung sadrema ocèh-ocèhan. Kena ngapa ora nganggo lambang telak, dakkira pancèn angèl nggambaré utawa visualisasiné. Iki bisa nyilakakaké wong desain kreatif.

Nanging sanajan mung kaya ocèh-ocèhan, akèh uga sing uniné nentremaké wong sing ngrungokaké ocèh-ocèhan. Akèh ngelmu kawedhar saka peksi lalu kukila. Kaya déné kutut manggungé Ki Nartosamdo, bakal tentrem ayem tumrap sapa waé kang krungu utawa sengaja ngrungokaké. Ana uyon-uyon manasuka, ana tembang-tembang patuladhan, lan sapanunggalané.

Saliyané @quraishshihab, @gusmusgusmu, isih akèh para pinunjul kang gelem paring wulang-wuruk marang sasama, uga andum crita lan pawarta kabecikan kaya kang dilakoni @TMCPoldaMetro, @JalinMerapi, @savementawai lan liya-liyané. Ana  @nukman kang kerep nuturaké piwulang wirausaha, anak crita sanajan rasané jancukan nanging uga akeh gunané saka @sudjiwotedjo utawa kabar nentremaké saka @AlissaWahid lan liya-liyané.

Bakuné, donya manuk-manukan lan jagad ocèh-ocèhan iku pepak. Bisa migunani, bisa uga nyilakani, gumantung sama sing ngocèh. Mangkono para sedulur…..

Sugeng énjing, sugeng ngadhepi dina Senèn para sanak… Kados punapa manuk sampéyan?

8 thoughts on “Donya Manuk Ocèh-ocèhan

 1. “Sugeng énjing, sugeng ngadhepi dina Senèn para sanak… Kados punapa manuk sampéyan?”

  Nanggepi dening prathelan wonten ngandap kiyambak punika, sak menika manuk kula taksih sehat lan seger kewerasan wonten @zdewix Pak @Blontankpoer 🙂 (ulate karo mesam-mesem amarga manuk)

 2. hihihi…
  aku ki saiki ngenet nang ngarep Nggambir kok dadi kaya ngenet nang #kafelincak Seturan Jogja meneh ta merga maca ikiii….

  Apa sebabe…?
  Merga pas ana onran-ontran “pulisi timeline” wengi iku aku lan Lik @bimosaurus ngenet tekan esuk nang Seturan (Jogja) kono…

  Piye pakdhe, wis ana daktaran satpol TL durungg…?
  aku wis ra kanthi je le ngantri pormulire…
  🙂
  .-= Maztrie™´s last blog ..Comment on Riyaya Idul Kurban by admin =-.

 3. Setuju kalian welingipun Pak De Ing ndonyo nanuk kang diarani twitter..soko wong lanang kang duwe manuk.. nanging ugo wong wadong sing seneng manuk …kudu ngati ati..okeh..kang becik, namung yo okeh ugo kang olo.. pinter2 milih wae kang becik dijupuk kang olo dibuwak..

  peger utuwo hastag..keno gawe ngelumpukno tema ocehan2 kang becik..mageri soko tema2 kang olo..

  *berusaha keras berbahasa jawa…hihi..
  .-= dian´s last blog ..Hastag Hari =-.

 4. DV

  Aku rumangsa tulisan iki apik banget kanggo sangu sakdurunge dolanan ing tlatah Twitter, Lik.
  Bab kayata ngimbuhake ‘#ads’ ono ing mburi ‘twit sing ono regane’ isa dadi tuladha kanggo leliyan sing pada golek pangan saka Twitter.

  Njuk, kapan diwiwiti? Janji wes, aku ora arep nyinyir nek pas ora lagi pengen nyinyir hihihihihi 🙂
  .-= DV´s last blog ..Mencobai =-.

  halah….. mbok aja ngguya-ngguyu…..
  /blt/

Leave a Reply