Bingung Banyu Kanggo Cawik

Nonton TV malah nggrantes. Jaré, Istana Negara sing dadi papané Presidhèn SBY sakulawarga lan para punggawané manggon lan ngantor larang banyu, jalaran ora ana banyu PAM sing mili mrana. Lha njur Pak Béyé piyé cawiké? Apa ndadak nganggo banyu Aqua duwèké Prancis iku, apa nganggo serbèt putih alias tisu, sing digawé déning para raja kayu iku?

Tumrapé wong cilik kaya aku, babar blas ora bisa mbayangké saumpama Paspampres nganti dikongkon ngangsu. Lha nèng kana apa isih ana sumur? Apa malah nawu banyu kali cedhak istana sing asliné mambu? Mosok Pak Béyé kersa?!? Jelas ora mungkin, ya…

Untungé, kahanan Jakarta nembé sepi jalaran akèh wargané (jaré pitung yuta cacahé) nembé mulih ndhésa, mudhik sungkum marang kulawarga. Ngangsu banyu saka Gunung salak utawa Gunung Putri cedhak mBogor genah bèrès. Montor truk tanki bisa ngebut, sengkut ngangkut banyu kang resik, bening, tur anyep. Yèn kanggo cawik mesthi maknyess rasané nèng silit… Éh, bokong, dhing…

Nanging iku yèn mambu Istana Negara. Lha yèn larang banyu kanggo warga Jakarta, banjur kepriyé? Tisu wis genah larang, wong kanggo golek HPH bèn bisa negori wit-witan alas kanggo bahan bubur dluwang waé gedhé sogokané.  Nganggo banyu Aqua apa manèh….genah luwih larang. Yèn kudu pèpèr ya piyé, wong panggonan wis jejel riyel, mosok isih ana wong sing padha tegel?!?

***

Babagan banyu resik ing Jakarta pancèn dadi perkara abot. Saking aboté, nganti mbiyèn, kira-kira pertengahan 1990an, Jakarta digaris, didum dadi rong pérangan: sisih kulon kanggo Si A, sisih wétan kanggo Si B. Loro-loroné isih klebu cedhak marang Cendana. Bakul banyu critané. PAM Jaya kaya dilebur, dadi pérangané para baron, yaiku investor, sing pingin dodolan banyu.

Cacah jiwa mèh 10 yuta ora bisa diarani baèn-baèn. Saumpama separoné padha banyu PAM kanthi rega Rp 7.500/m2, kamangka saben wong paling ora butuh patang kibik sewulan,  wis pira dhuwit sing mubeng? Sapa sing seneng jalaran ongkang-ongkang ngétung bathi?

Dakkira ora mung Jakarta waé sing awit wingi-wingi wis padha kangèlan golèk banyu resik. Para tani waé wis kangèlan nelesi sawahé, kajaba banjir bandhang sing kerep njedhul saben mangsa rendheng. Negara wis lirwa, ora ngurus lan gelem njejegaké ukum, saéngga sing diarani ‘krisis air bersih’ dirasakaké wargané saben melèk, mataun-taun suwéné.

Cilakané, wis pirang-pirang taun suwéné, ora ana undhak-undhakané. Regulasi utawa paugeran babagan banyu malah mung manut karepé potang, yaiku Bank Dunia. Bakuné, ana tembung swastanisasi, yaiku negara ora kena cawé-cawé urusan banyu kanggo rakyaté, mula PDAM-PDAM sing ana nèng Indonésia paribasan padha didol utawa diséwakaké marang baron-baron bakul banyu.

Kamangka, sing jenengé bakul, mesthi ndhisikaké anggoné golèk untung utawa bathi ketimbang nglayani. Mula, rega banyu dadi tambah larang. Kamangka, kabèh manungsa, uga kéwan lan tanduran ya padha butuh banyu supaya tetep urip. Dadi, laranga kaya apa, ya tetep bakal dituku.

Sing padha nindakaké shalat ya butuh wudu, sing padha nguyuh lan ngising uga perlu banyu. Cawik larang, wudhu ya larang. Apa ora cilaka yèn mangkono iku? Tanpa banyu awak padha mambu, apa manèh yèn nganti bar ngising ora dicawiki. Hii…..

Muga-muga, Pak Béyé pas ngising dadi ngéling-éling, yèn rega banyu sangsaya larang tur angèl golèkané, iku ateges nyengsarakaké rakyaté. Pun, sumangga Pak Béyé pripun anggènipun badhé menggalihaké rakyaté. Mangsa borong, nggih…..

 

 

 

 

13 thoughts on “Bingung Banyu Kanggo Cawik

 1. saiki jarene musik kekeringan, messake jarena Indonesia tanah subur lan luas, mugo2 para ahli tanah nang kampus podo bergerak ora ndekem wae. ngasih solusi lewat pengabdian masyarakat yg lebih riil, lewat KKN, dll

 2. bwehehehhe,
  aku awit dina wingine jam 10 esuk isane mung ngguyu je Pakdhe,
  Ha nek ngistana we kantru ngono njuk piye tangganeee…. ya ngene iki lah nasibkuuu, bada-bada malah kon kerigan nampa komplinnnnn, jiannn apik nan owkkk….

  Wingi esuk ya nganti ngomong karo kanca lan uga nulis nang tuips, iki ra patik’a geger merga media lagi konsen nyimak babagan mudik lan balik. Coba ana ing dina biyasa, wehhh, dadi ontran-ontran tenan wiss….
  Iku peran media sing ketok byanget nek ela-eluu, media siji ngetan liyane emlu ngetannn, sijine ngulon kancane melu ngulonnn… jiannn, apik wiss. Muga Pakdhe suk-mben isa mbahas babagan media iki wis…

  nuwun… [kopas komentar yang tertunda]
  .-= maztrie™´s last blog ..Comment on Makna Mudik Lebaran by HARY =-.

Leave a Reply