Sapa Salah Bakal Sèlèh

Sapa sing salah bakal sèlèh. Mangkono ujaré para pinisepuh, sing racaké penggalihé wis wening. Ngrungokaké ujaré Gubernur Bibit Waluyo sing ngabangaké kuping, kaya nalika nyebut Pak Jokowi iku walikota bodho, para sepuh mung mèsam-mèsem. Ngendikané nylekéthé: mbok sing waras kuwi ngalah waé. Waton dinengké waé, ora diglapé bakalé mingkem dhéwé.

Jaré para sepuh, yèn diladèni malah sangsaya ndadra, ndedawa perkara, lan wusanané dadi ngambra-ambra. Wong yèn mung nggugu karepé dhéwé kaya déné Gubernur Bibit iku mung njalari kesel lambéné, kamangka tumekané saiki durung ana sing diarani tukang pijet lambé (kajaba bojoné dhéwé-dhéwé).

Karep nékat ngedegaké mal ana Kutha Sala kanthi lambaran lemah utawa papan duwèké dhéwé (yaiku lemahé pamaréntah provinsi), pranyata kaya wis ora kena diowahi. Aji-ajiné awujud kancing lawang njalari kabèh rembug ora kodal kanggo ngeluk karepé gubernur kang wangkal. Pokoké…pokoké… Olèh ora olèh, dumèh lemah duwèké dhéwé, ya sakarepé arep dikapakaké.

Yèn krungu tembung mangkono, apa manèh saka wong sing kuduné nuladhani supaya pantes diajèni, aku banjur kèlingan omongané Soeharto, sing ora liya ya guruné Gubernur Bibit iku. Nalika ngresmèkaké Waduk Kedungombo, Soeharto ngonènaké warga Kedungombo kanthi tembung mbeguguk ngutha waton. Teteg, tatag, meneng ngadhepi aniaya sadrema nggayuh adiling tatanan.

Warga Kedungombo rumangsa ganti rugi saka negara ora murwat lan ora pantes, mula padha pingin njaluk haké. Negara lan pamaréntahé sawiyah-wiyah marang rakyaté, banjur padha ngolèt, nglawan nganggo sisa-sisa daya. Déné ana ing perkarané Gubernur Bibit, anggoné ngèyèl arep ngedegaké mal padha karo nyilakakaké warga Surakarta, utamané para bakul ing pasar Purwosari, Pasar Jongke lan sapanunggalané.

Gubernur Bibit ora mudheng menawa ana satengahing pasar iku ora mung ana bakul lan juragan. Nanging uga akèh kuli manol sing gawéyané angkut-angkut beras, klapa, téla pohung kaya panganané dhèwèké nalika isih cilik, nalika urip nèng ndésa, ing Polanharjo kana. Gubernur Bibit ora ngerti, yèn ana satengahé pasar akèh bakul ratengan, bakul sega jangan kang padha kulakan bayem, beras, lombok, kluwih lan sapanunggalané, sing ana ing antarané, mbokmenawa disetori bakul-bakul liya sing kulakané ana Polanharjo, asil taniné sedulur-seduluré dhèwèké.

Embuh kepriyé nalaré gubernuré kuwi. Saumpama serik marang moncèré Pak Jokowi, apa ya kudu mangkono carané nibakaké? Apa kuwatir yèn mbésuké, yèn Pak Jokowi nganti kersa nyalon gubernur banjur rumangsa kalah pamor wedi kalah? Saumpama underané perkara ana kono, généya Gubernur Bibit ora nandur kabecikan, kaya déné arané sing dipikolèhi saka wong atuwané?

Bibit becik bakal tuwuh tanduran kang uga apik. Yèn bibité èlèk, banjur piyé anggoné bisa ngasilaké tetanduran kang unggul saéngga mbésuké uga thukul who-wohan kang uga apik?

Nanging, sajaké gubernur iki kalebu jalma kang luput cinatur. Cetha celathuné gawé tatu lan pinggeté atiné wong Sala, ora ngrumangsani luput malah kepara ndadra, banjur ngonèkaké wong-wong kang nolak anané mal wong-wong kang bisa dikongkon kanthi opah utawa bayaran. Coba, kudu piyé wong-wong Sala ngadhepi kahanan ‘mungsuh’ sing cepéthé kaya kuwi? Terus ngladèni malah katon édané, nanging yèn ora ditanggepi ya bakal sakepénaké dhéwé. Dakkira, akèh para panyengkuyungé Gubernur Bibit sing malah dadi isin.

Kaya wingi umpamané, ana satengahé rapat bupati lan walikota ing Kutha Sala, Gubernur Bibit isih wani ngécé nganggo cara samudana. Tegesé kira-kira mangkéné: Sala iku mung ana limang kecamatan. Dianggep ora amba, mula gampang anggoné nata kutha. Tegesé, Pak Jokowi iku ora rekasa-rekasa banget anggoné dandan-dandan Kutha Sala. Apik, ta? Jenengé waé Bibit…. Mesthi béda yèn wis thukul, apa manèh tambah gedhé. Paling ora, cara mikiré ora kaya wingi-wingi.

Lha kira-kira Gubernur Bibit bakal sèlèh apa ora, gumantung salahé…

14 thoughts on “Sapa Salah Bakal Sèlèh

 1. Dab, sae tenan tulisan panjenengan. Saya pernah dapat cerita dari Mbak kita yg hebat itu, dia pernah berjuang melawan kegilaan si Bibit tahun kemarin. Si Gubernur aneh ini pernah memaksakan kehendak ingin menjual sumber air di suatu wilayah di jawa tengah yg notabene bakal membuat penduduk di sekitar bakal kekurangan air karena dijual ke kapitalis. Untunglah, mbak kita yang luar biasa itu berani turun tangan langsung dan menghalau rencana si Bibit. Selamatlah rahayat dari perampasan sumber air minum tersebut.

 2. wakakakakakkkk… wes to pak, bola-bali yen bibit e ora unggul tur bar diterak wereng, dadi eo serba amburadul. Nanging kula taksih setuju menawi wonten gerakan “tanam” “bibit” unggul wonten kutha Solo ditanbahin eks kresidenan Surakarta (SoBoSuKaWonoSraTen) *peace
  .-= AriPerwiraCom´s last blog ..Reuni SMAN Kebakkramat =-.

 3. mripat lan pikiran kudu di latih maneh ki nganggo boso jowo, wong bosone awak dewek kok ndadak rong balenan jur biso paham sinau maenh ki om blonte

 4. aku njur dadi kelingan jaman pak bibit teko nang pasar kambing etawa jarene ora oleh di edol nyang luar negri tur wedus sing apik ra oleh di dol metu seko jawa tengah yen di nalar opo deweke wis kuat nuku kabeh wedus apik duweke rakyate ( cupete mikir nek mung waton nylekop wae kabeh iso ) bangga nduwe wedus ning kaliren piye jal gene seprene yo ra ono sing thukul seko omongane si bibit mau
  .-= genthokelir´s last blog ..Donorejo Kini =-.

  terus, wedhuse sing endi, kang? cah kuwi pantes ora sinebut wedhus, tur wedhus balap?!?
  /blt/

Leave a Reply