Nyencem Tèh

Sinambi mlathoki pohung, simbok dadèn geni kanggo ngggodhog banyu. Keprungu saka kadohan swara krengkat-krengkèt adhiku ngangsu banyu, nimba ngganggo sénggot tuwa. Cèrèt blèk almoniyum dikebaki, banjur gagé-gagé diengkrengké ana sandhuwuré keren. Awit mbiyèn, Simbok rumangsa ora marem nggawé cenceman tèh yèn banyuné ora saka keren.

Bathok-bathok sing disugokake simbok wis padha kobong, geniné ora mbulat-mbulat jalaran didamu nganggo semprong. Simbok ora seneng dadèn geni kanthi cara ditépasi. Mung olah-olah lan nggorèng lawuh Simbok isih gelem nggunakaké kompor gas utawa kompor sumbu nganggo lenga pèt utawa lenga mambu.

Jaré Simbok, gorèngan pohung, bakal krasa énak lan kemripik yèn geniné kedadèn saka kayu utawa areng. Semono uga kanggo gawé cenceman tèh. Mula ora maido, akèh tangga-teparo sing seneng dolan menyang omahku, jagongan karo bapakku ing kuncungan, sinambi ngrungokaké swaran dhagelané Basiyo, Ki Nartosabdo utawa gendhing Kutut Manggung saka Nyi Tjondrolukito sing cengkoké durung ana sing ngungkuli apiké.

Saumpama aku ora naté ngrasakaké urip ana kutha, mbokmenawa ora bakal bisa mbédakaké rasa banyu timban saka sumur lan banyu ledheng ing kutha, sing racaké kandel rasa kaporit-é. Nèng ndhésa, banyu isih sinaring déning lemah resik, déné ana kutha, banyu lemah wis ora resik lan ora apik, mula kudu diupakara déning PDAM luwih dhisik.

Nèng kutha uga, aku dadi kulina ngombé teh celup sing racaké krasa legi. Mawur yèn didhudhah wungkusé, mula cepet banget malihaké warnané banyu yèn wis dicelupaké. Warna  coklat nyethek ora dadi jaminan anané rasa sepet. Cemplang, kaya uyuh jaran, yèn miturut ngendikané para sepuh ing ndhésaku, sing racaké pada dhemen nyencem tèh kanthi mèrek apa waé. Ana tèh Jénggot, tèh Jempol utawa tèh Sanga-sanga. Iku sing paling ‘popilèr´ nèng ndhésaku.

Ujaré Simbok, nyencem tèh uga ora kena sakepénaké dhéwé. Ana unggah-ungguh utawa tata carané. Ora kena nganggo wadhah plastik, nanging becik nganggo porong utawa cangkir blirik. Utawa, nggunakaké porong porselin.

Saliyané gula pasir, Simbok biyasané nyepaki gula klapa lan gula batu warna kuning tukon pasar. Simbok ora seneng gula batu weton pabrik sing didol ana toko-toko, sin warnané putih bening. Manisé manda-manda, utawa malah kepara mung samudana. Dudu gula pemanis kang sejati. Mangkono ujaré.

Nah, panjenengan sadaya seneng nganggo cara sing kaya ngapa? Gulané apa, tèhé uga sing mèrek apa. Yèn Simbok senengé nyampur tèh dhéwé. Pirang-pirang mèrek dioplos dadi siji, nganggo pétungan njlimet, jalaran saben mèrek duwé keluwihan rasa lan wanginé dhéwé-dhéwé. Sing angèl, ya milah-milah rasa lan ambuné, banjur nyampuré. Mangkono…..

One thought on “Nyencem Tèh

  1. Yen kulo Pakdhe, Gulane batu, banyu sumur mburi omah, ceret alumuniyum sing wis lawas, dipanaske geni teh oplosan sintren, sanga-sanga, jenggot lan teh tong ci suithik…perbandingane kira-kira 3:2:1 pas banget karo ngganyang blanggreng esuk-esuk… .

    cocok! kita sama-sama berselera agraris, rupanya…
    /blt/

Leave a Reply