Ora Plurk Ora Facebook

Nganti wingi, aku durung mudheng tenan, apa alesané Joell ninggalaké Plurk, lan Joell de Franco ngilangi akun (basa Jawané apa, ya?) ana Facebook. Kamangka, wing-wingi Joell lan Joell de Franco iku klebu aktivis Plurk. Weruh cah ayu nèng sepur Pramèks waé bengok-bengok. Apa manèh yèn nganti jèjèr. Wis, ora karu-karuan omongané.

Sajak kaya ngerti-ngertiya jerohané, Joell sok-sok nyebut ukuran entrog (wong saiki ngarani bi eij) embuh kuwi mèrek Triumph utawa sing tanpa cap jalaran tukon kodhèn saka Pasar Klèwèr. Pokoké twuop markotop! (Iki uga tembung kesenengané Joell).

Mbokmenawa, pancèn kuwi wis dadi carané dhèwèké kanggo nyapih hawa saploké nyedhaki mangsa omah-omah. Joell kudu njaga rasa, supaya kenya sir-sirané awit isih bareng-bareng ajar nyanyi ing TK Pertiwi Wates sing bakal urip bebarengan salawasé ora ketularan ndhrindhilé pisuhané. Krungu-krungu, calon Ny. Joell klebu priyayi alus. (Sing genah, aku wis cepak-cepak mèlu urunan tuku dispènser lan bolam lampu sepédha montoré).

Jebul, kabèh pandakwaku sing daksebut ana ndhuwur mau klèru kabèh. Joell lan Joell de Franco dudu wong sakbaèné.

***

Joell lan Joell de Franco kuwi klebu tokoh nyenengaké, sanajan pirang-pirang wulan kepungkur rada arang dolan. Alesané sepédha montoré mati lampu, wedi kecekel pulisi. Dhèwèké males nekani sidhang thilang, nanging ya ora seneng nyogok pulisi. Mula, supaya adil, ya ora lunga-lunga.

Aku ngathungaké jempol marang kesabarané Joell lan Joell de Franco pirang-pirang wulan iki. Ninggalaké aksès internet modhèl wi-fi Speedy, nanging pilih ganti nganggo handphone cap Haier sing isiné kertu Smart. Saumpama Speedy iku kancil, Smart sing digunakaké saiki iki bisa diarani sompil, si anak keyong. Mlakuné mèh thimik-thimik.

Bisa sampéyan bayangaké dhéwé, kaya ngapa sabaré Joell lan Joell de Franco. Jiannn…laku uripé kaya sufi saiki. Sabar marang aksès, gemati karo Smart, lan narima ing pandum: sepira waé bandwidth sing ditampa, bakal disukuri. Jaré, wong urip kudu bisa nampa kahanan sing kerpiyé waé.

Joell lan Joell de Franco kuwi kondhang dadi tukang nggunem. Apa waé diomongaké ana Plurk lan Facebook-é, ya kaya weruh wong warna-warna nèng sepur. Mula, jaman semana, donya Plurk lan Facebook reja tenan. Gunemané tansah gawé wong liya gregetan pingin celathu, mèlu nggunem.

Sektiné, Joell (on Plurk) lan Joell de Franco (on Facebook) iki uga duwé jeneng liya, sing mligi kanggo guneman wigati. Nanging ya, kuwi, dhèwèké duwé papan liya sing pancèn khushushon sing arané blog. Ana blog, dhèwèké nganggo aran TukangNggunem. Akèh perkara sing wigati utawa penting dirembug ana kéné. Malah, rembugané karo Pak SBY dicritakaké ana kana. Gusti Allah uga naté dilibatké ana ing tulisané.

Wis, pokoké kanca siji sing nganggo aran béda-béda iki unik tenan. Yèn nyritakaké babagan-babagan serius ana ing blog-é, bisa dipikir pirang-pirang sasi suwéné. Perluné bèn ora kliru, bèn bisa dadi papan pasinaon marang sapa waé. Istilahé, mulia banget karepé. Yèn ora percaya, gatèkna blog­-é, durung mesthi kersa ngetokaké pikirané, sanajan mung siji sesasiné. Suwéné update, ora merga piya-piyé, nanging mung sadrema supaya mentes, banjur bisa migunani tumrap wong liya.

Pancèn ana siji-loro sing ngandhakaké yèn suwéné update blog Si TukangNggunem jalaran wektuné wis entèk kanggo ‘dakwah’ ing Plurk lan Facebook. Aku dhéwé ora maido, sebab Joell lan Joell de Franco pancèn akèh tenan penggemaré, sing butuh pencerahané. Akèh wong introvertrendah diri sing nggunakaké Plurk lan Facebook dadi sarana srawung, sinau lan sapanunggalané. utawa

Lha yèn saiki wis niyat tenan ninggalaké Plurk lan Facebook salawasé, ora liya jalaran para penggemaré wis bisa mentas kabèh. Mentas banjur dadi becik uripé. Saliyané kuwi, dhèwèké wis nganggep wanciné ninggalaké donya kuwi. Paribasané, Zaenuddin MZ wis kudu ngurus liyané kanggo mènèhi kesempatan utawa papan kanggo wong-wong kaya Aa Gym, Jeffry Al Buchori, Yusuf Mansyur lan liya-liyané.

Muga-muga waé, kanthi akèhé turahan wektuné saiki, TukangNggunem bisa kerep update blog-é, supaya wong liya sing akèh cacahé bisa olèh kesempatan nyecep ilmuné. Yèn wektu isih dakwah ana ing Plurk lan Facebook dhèwèké nganggo basané cah nom-noman (kaya babagan rupa ayu lan bi eij mau), saiki genah walik grémbyang. Istilahé, kétok banget menepé, mula nganti nggawa-nggawa Gusti Allah uga.

Dongaku mung siji, muga-muga ora mlebu FPI. Déné suk yèn pingin mlebu politik (jalaran pendhukungé sansaya akèh) aja nganti mlebu parté sing kepinginané ngedegaké negara sing udanegarané mung nggunakaké ukum agama. Timbang dakmungsuhi, lho…

Tulisan iki pancèn tulisan kècu-kècunan, mula rasané pating blasur ora karuwan. Nanging ya, bèn. Mood-ku lagi ilang gara-gara kélangan kanca gojègan ana Plurk.

17 thoughts on “Ora Plurk Ora Facebook

 1. Moco tulisan iki seko awal nganti pungkasan ora endat anggonku mesam-mesem, ngekek-ngekek dhewe, lan ugo ono roso terharu kang mak bedunduk teko jroning ati. Jebul ono sing nggatekake aku tekan semono adohe, maturnuwun sanget sak derengipun..

  Perihal pensiun seko fesbuk sakjane wes kepikiran suwe, alesane ora bedo adoh seko sing dak tulis nang blog, jenuh, bosen, wes ora menarik babar blas… ibarate mbiyen lagi musime maria ozawa kabeh do gito-gito download filme, lha nek saiki mbake siji kae wes lewat, ganti pemain liyane sing ngetop lan do digoleki link downloade, kabeh mau amargo bosen, wes ora ngangkat, wes ora ono gregete lan sak pinunggalane.

  Lha nek perkoro Plurk, kuwi ono alesan siji loro kang ora sak mestine kasebut kanggo umum, wes cukup aku wae sing ngerti..hehehe.. sing cetho ora amargo aku dadi relijius, opo maneh mlebu FPI lan partai Islam.. (doh)

  Jaman biyen banget sak durunge musim plurk karo fesbuk kekancan ugo iso gayeng mung mergo seko blog, dadi mugo-mugo saiki yo isih iso koyo ngono, mbok arepo aku wes ra ono nang plurk karo fesbuk, dak suwun kanca-kanca kabeh isih raket anggone njalin silaturahmi.

  Wes ah kok malah dadi koyo gawe postingan ngene…pareng…

  yen nganti ora nge-blog maneh, aku wegah kenal kowe…
  /blt/

 2. Ael

  Wong apik, pancen urip’e ora suwe..

  Ayo ndang tahlil-an ng blog’e dewe-dewe kanggo nyuwunake donga kagem mas panjul a.k.a joell a.k.a joell de franco

  mugi-mugi ruh akun-ipun ditampa ing ngarsanè Gusti Allah, lan mboten ngantos mlebu ing neraka jahanam. AMIN.

  -belasungkawa saking kulo-

  padha bela sungkawane. dadi, aku ora bisa ngomong apa-apa maneh…
  /blt/

 3. ngoten to critane,
  pantes kok kang Joell suwe ra kethok nak plurk
  tak kiro ki.. mben gur guyon

  iya, Kur… dongakna ben ayem ana alam kelanggengane, ya…
  /blt/

 4. Nek aku nganggo istilah ‘tinggal glanggang colong playu’ kira2 pas ora ya? Hehe, nunut mesem ah

  tinggal glanggang colong playu iku kanggo wong ora tanggung jawab.. lha iki priyayine apik, je…
  /blt/

Leave a Reply