Nemu Sulak Nèng Internèt

Suwé ora jamu, ketemu Sulak sepisan waé mung cara online yaiku nganggo piranti Yahoo!Messenger. Aja ngira yèn sing iki Sulak cèng-cèng po utawa sembarangan. Kang Sulak iki duwé asma jangkep A.S. Laksana, sastrawan misuwur asli Semawis sing saiki mesanggrah ana mBanten. Madeg pandhita, tekun lan baut ngarang crita.

Crita cekaké sing basa Éndhonésa wis dadi buku pirang-pirang, tur ya wis kapacak ana ariwarta lan kalawarta sembarang kalir, utamané sing gedhé-gedhé lan kondhang ing Nuswantara. Sanajan seneng crita, dhèwèké ora crita sora lan apus krama kaya Anggodo, lho… Dadi, ya aja klèru anggoné mbiji.

Bukané rembug, aku njaluk diajari nulis sing becik lan apik marang dhèwèké. Tan kocapo, malah dhèwèké malik tembung jnaluk ajar nulis basa Jawa semu. Rak ya wong édan ta, jenengé? Apa kuwi ora ateges ngécé, wong priyayiné luwih baut ngolah ukara lan rembug jaré.

Ning ora dadi ngapa. Sing penting, ketemu kanca lawas bisa rembugan saur manuk lan bisa kanggo jampi kapang (hehehe….. tembungé kaya wong kasmaran jalaran ceblok dhemen waé, ya?)

Sanajan ngakuné pingin ajar nulis sastra kanthi basa Jawa sing tenanan, aku tetep ora percaya. Sebab, dhèwèké mesthi wis kliwat bisa. Wis mateng langèn sajroning blumbang kasusastran, tur ya sugih tembung Jawa wong asalé saka Semarang, tur ana mBetawi lan mBanten ya isih srawung kanca-kanca sing nggunakaké basa Jawa.

Karepé mono suthik umuk. Aku ngerti. Mulané aku ya mung njawab sakepénak udelku dhéwé, yèn satemené aku ya durung mudheng basa Jawa. Paribasané lagi ajar mbrangkang, nanging pinginé wis kaya wong rubuh-rubuh gedhang. Sing genah, aku olèh seserepan anyar saka dhèwèké. Aku bungah, olèh ilmu anyar.

Akèh cathetan saka Dab Sulak. Sésuk maèh waé bacuté critaku, ya. Aku isih YM-an karo dhèwèké wektu nulis iki…….

One thought on “Nemu Sulak Nèng Internèt

  1. Bahasa Jawa-ne Yahoo Messenger opo pakdhe? layang-layang yahoo…. hehehe…. (petromax ki koyone…)

    wah, basa Jawaku belum nyampe sana, je… eh, kok bahasa Indonesia, sih…
    /blt/

Leave a Reply