Rai Surya

Aku naté duwé kanca, jenengé Rai Surya. Embuh kena ngapa, bapaké wong kuwi, mènèhi tetenger anaké kanthi asma sing klebu suréalis. Kamangka, jeneng suréalis kuwi pantesé mung kanggo para déwa, dudu manungsa kaya si ndara kuwi. Coba gatèkna sing pratitis: Rai nuduhaké rupa, déné Surya iku srengéngé utawa pabrik sunar pepadhang.

Nanging, bisa waé si ndara, bapaké Rai Surya wis dadi korban pilsapat utawa tetembungan dakik-dakik sing lairé saka pikirané wong-wong sing kakèhan nguntal sekolahan. Lha yèn rainé waé cinandra kaya srengéngé, lha piyé olèhé wong liya bisa nyawang wujud asliné: wujudé waé bisa mblerengi?

Apa pancèn ora perlu disawang waé? Nanging, yèn ora disawang ya piyé, apa ora malah mesakaké dhèwèké? Sanajan anak ndara, sajaké Rai Surya klebu bocah sing wektu cilik kurang bungah utawa masa kecil kurang bahagia! Coba waé digatèkaké: bocah iku senengané golèk-golèk perkara, perluné supaya padha nggatèkaké.

Bab kepinteran, pancèn durung bisa ditimbang marang keluwihané wong-wong liyané. Sing paling bisa njalari kondhang, mung amarga Rai Surya seneng banget nonton sekèh pilem, saka pilem anak-anak tumekané pilem saru. Jaan durung duwé dhuwit, senengané saba warnèt utawa menyang sekolahan, bakuné mung butuh ngundhuh pilem lan lelagon saka internèt. Mula, Rai Surya ora naté lali, menyang endi waé sanguné flashdisk.

Malah, saka kranjingané marang pilem (gratisan), kanca-kanca sekolahé banjur mènèhi sebutan anyar, yaiku Rai Trijipi. Ya wis dhasar ndilalah, akèh kanca sekolahé sing asalé saka ndhésa, mula ora ngerti apa-apa. Nanging, yèn lumrahé wong isin diarani nganggo sebutan kaya ngono kuwi, kosok balèné Rai Surya malah nggembélo, rumangsa luwih jago.

Dhasar Rai Surya, sing mbokmenawa cilikané rada kurang diajari tata krama, jeneng paraban kuwi mau malah dipamèr-pamèraké marang sapa waé, utamané kenalan-kenalan anyaré. Sajaké, Rai Surya wis mantep tenan marang dalan uripé, dadi wong sing pinunjul ana ilmu babagan tata swara lan tata gambar.

Meneng-meneng, Rai Surya kursus intènsip cara privat menyang kutha gedhé. Dhèwèké ngilang sawetara, ngadohi kanca-kanca, ngakuné arep nunggoni sedulur sing lara nèng kutha liya, kamangka sing dituju mung Ngayogyakarta.

Ééé…dhasar nasibé Rai Surya lagi begja, lagi arep rampung anggoné kursus, nèng Jakarta ana berita gedhé, yaiku ana bintang pilem kesandhung perkara. Adegan pacaran nganggo wuda sing direkam nganggo tèlpun gegem nyebar menyang ngendi-endi, banjur si bintang pilem mau kisinan dhéwé. Ora ngerti mula bukané kenapa rekaman pribadi mau bisa nyebar tekan ngendi-endi, mula wong mau kekejer pingin énggal nutupi wadi.

Meneng-meneng, Rai Surya kirim layang menyang pabrik gosip sing arané rumah produksi infotainmen. Surya ngaku bisa nlisik asal-usulé pilem saka gambar sing wis nyebar. Cukup nganggo lèptop sing wis pinter banget, Rai Surya janji bisa miyak underané perkara.

Cekaké, Rai Surya kasil tenan njlèntrèhaké perkarané. Ing antaranaé, jalaran tèlpun gegem sing kanggo nyimpen gambar mau wis nganggo bluetooth, lan ndilalah fasilitas bluetooth mau aktip terus karana sing duwé ya ora patia mudheng gunané. Jan-jané mung ilmu cethèk, nanging nyatané ana paédahé. Rai Surya kondang jalaran mlebu tipi.

Kanca-kancané sekolah padha kagèt weruh Rai Surya mlebu tipi. Padha nggumun, jebulé paraban Rai Trijipi malah mberkahi. Satengahé padha nggrenengi, Rai Surya teka. Durung entèk kagèté lan lagi padha pingin ngadeg arep nyalami kanggo atur keslametan, Rai Surya wis andum kertu nama.

Ana dluwang putih ukuran rada cilik mau tinulis seratan sing ngagètaké: Roy Trie GP, Ahli Multimedia. Komplit ana nomer tèlpun lan alamat e-mail-é. Rai Surya, pancen mblerengi, angèl disawang tur rekasa dimangertèni….. (apa manèh karepé)

14 thoughts on “Rai Surya

  1. Dendriarsa

    Tak kandhaké apa kandha dhéwé…? Piya piyé lak ya kancamu to.?

    kandhakna wae ya, Mas… aku wis suwe ora kepethuk, je…
    /blt/

Leave a Reply