Rai Gedhèk, Endhas Tank

Lucu tenan omongané Among dina iki. Loko (wacanen: kumendhan) Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) iku ngonèkaké Èdisius rai gedhèk, endhas tank. Tegesé, ngancing lawang utawa teteg! Gara-garané sepélé, aku ngécé Èdi yèn dhèwèké ngalap berkah saka aku: nyruput kopiku tanpa nembung banjur njupuk rokok karo cengèngèsan.

Nanging, kuwi mau mung guyon, gojègan antarané kanca marang kanca sing nembé padha methentheng, serius mikir advokasi perkara PAM Jakarta sing diuriki déning para pemodhal. Ana perusahaan loro cacahé, sing ngapling panggonan kanggo adol banyuné Gusti Allah.

Among anyel, jalaran PAM Jakarta lan pemerintah DKI ora énggal nundhung minggat pada pemodhal, sing mung nyedhot bandhané rakyat Éndhonésa, kamangka wis rolas taun dodol banyu èlèk menyang warga Jakarta. Sing ora anyel sapa, coba: wis banyuné buthek, regané larang.

Malah, warga Jakarta Lor sing mapan ing cedhak segara padha ora kumanan banyu. Pipané akèh, dawa-dawa lan mlebu ing omah-omah sing jejel-riyel. Nanging, ora ana siji-sijiya sing metu banyuné. Malah, sok-sok mung kanggo dalan cacing. Lha kok ngono, wargané isih dikongkon mbayar sing jenengé beban ongkos pemeliharaan jaringan.

Sing nggumunaké, warga sing padha suthik, ora sudi mbayar tetep olèh tagihan, nganti padha nunggak paling sithik rong yuta rupiah. Yèn ngono kuwi, sing édan sapa?

Operator, yaiku PT Palyja (sing nguwasani kulon Kali Ciliwung) lan PT Aetra (nggantèni PT TPJ) ing sisih wétan tetep ngeruk bathi, kamangka yèn manut perjanjèn sing digawé taun 1996, wis kudu bisa mènèhi banyu resik, sing bisa langsung diombé saka kran. Lha saiki, nyatané durang ana banyu sing bisa lansung diombé. Kanggo masak waé isih padha nganggo banyu galonan utawa tuku banyu resik drop-dropan tèngki saka Gunung Putri  lan Sukabumi.

Anèhé, pemerintah saja mung njublek, meneng waé. Rakyaté protès ora diglapé, padha dhemo yang mung meneng waé. Kamangka, rakyat butuh ngélingaké, yèn hak-é durung kecukup. Jiann… Pemerintah ki piyé ta….

Mula, nyawang kedadèyan kaya mangkéné, aku kèlingan tembungé Among: rai gedhèk, endhas tank. Sajaké, para nayakaning praja sing luwih pantes olèh sebutan kaya mangkono. Dudu Èdi, apa manèh aku. Hehehe….

4 thoughts on “Rai Gedhèk, Endhas Tank

  1. Lha kan wis saperangan wektu kepungkur nate dak tulis aneng milis Bengawan, rai gedheg sirah teng…
    (dudu originated by me sih, kuwi wis dadi celathune cah-cah ning mBoyolali kene pirang tahun iki)

    lagi krungu, lucu, lalu masuklah jadi judul di blog-ku…
    /blt/

Leave a Reply