Pasar Cilik

Tembung pasar cilik pancèn ora trep yèn disandhingaké karo minimarket. Pasar cilik, lumrahé ya mung pasar sing ora pepak isiné, tur anané mung ana dhésa sing adoh saka kutha, lan biyasané buka ing dina-dina pasaran. Sapepak-pepaké dagangan, ora akèh kaya pasar-pasar ing sacedhaké kutha, sebab sing padha butuhaké ya pancèn ora sepira akèh.

Sanajan kaya mangkono, pasar cilik nyata dibutuhaké wong akèh. Tanpa kuwi, pawon-pawon bakal sepi nyenyet jalaran ora ana wong olah-olah. Bumbon durung mesthi cumepak sanajan kebon ing dhésa isih amba-amba, mula kudu blanja menyang pasar. Gula, tèh lan kopi, umpamané, bisané digolèki ya mung ana pasar.

Nganging kocapo, rejaning jaman wis sansaya mbilaèni. Ana padhésan sing cedhak kutha, pasar cilik sing tumekané saka kutha gedhé wis ngembyah. Apa manèh yèn padhésané wis jejel riyel kebak manungsa, pasar cilik bisa diarani ngrembaka. Wujudé toko, njeroné adhem jalaran nganggo AC. Wong-wong dhésa bisa ngadhem ana sajroné toko, karo milih dhéwé barang-barang sing dibutuhaké.

Wong tuku rumangsa mardhika, milih sing disenengi banjur nglebokaké dhéwé ana kranjang sing wis cumepak. Yèn wis rampung, kari mlaku menyang kasir, banjur mbayar ngenggon. Pénak, ora usah nyang-nyangan. Rembugan yang mung sakecap, paling-paling ya meneri wektu mbayar.

Blanja menyang pasar cilik jinis iku njalari mongkogé ati, rumangsa uripé wis tambah maju, ora béda karo wong-wong kutha. Sugih-miskin ora katon béda, mula padha seneng blanja menyang kana. Kamangka, ana pasar cilik kaya mangkéné, jujul satus-rong atus kerep ora diwènèhaké. Alesané ora ana dhuwit rècèh. Malah, kasir sing gelem mbalèkaké wujud permèn dianggep luwih apik sanajan permèn mau regané ora ana separon jujulé.

Anèh tenan wong-wong saiki. Sanajan mlarat, dhuwit satus-rong atus ora dianggep. Kamangka, kanthi padha meneng waé, ora njaluk jujul utawa susuk, bisa dianggep ngesahaké wong maling melèk-melèkan, sing sabanjuré dadi budaya utawa pakulinan. Manajer lan pelayan pasar cilik bisa nglumpukaké dhuwit gabrulan, jalaran cukup ngulinakaké ngomong ora ana rècèhan lan sapanunggalané. Coba diétung, yèn sedina ana wong limangatus sing tuku, wis pira dhuwit sing bisa diklumpukaké kanthi cara ora bener.

Sing padha tuku mèlu salah ndhedher budaya sing ora becik. Dumèh mung satus ora ditakokaké, apa manèh dijaluk. Isin utawa gèngsi sing dadi alesané.

Kanggoku, iku pratandha anané kabudayan sing kurang becik. Sing kudu diklérokaké ora liya ya pemerintahé sing gampang mènèhi idin kanggo ngadegé pasar cilik mau. Padha karo wong sing isin utawa gèngsi njaluk jujul, para bupati isin yèn dhaérahé ora ana pasar cilik, rumangsa kétok ndhésa, ora maju. Lha apa perluné cap maju yèn anané pasar-pasar cilik mau mung matèni warung-warung ana sakiwa-tengené?

Wis ora kurang anané Indomaret, Alfamart lan sapanunggalé ing dhésa-dhésa. Malah, krasa banget yèn kahanan wong saiki sing pingin sarwa cèkat-cèket malah dirabuk kanthi cara nyegkuyung anané lomba akèh-akèhan pasar cilik sing pesertané ya mung loro: Indomaret lan Alfamart!

Pak lan Bupati, kapan sira bakal majokaké rakyatmu yèn idin ngadegé Indomaret lan Alfamart diobral kaya mangkono? Kowé kabèh seneng ya, yèn rakyatmu kangèlan ngupaya upa?

3 thoughts on “Pasar Cilik

 1. indomaret lan liyo liyane kuwi cen mateni toko2 cilik cing wis ana

  @itempoeti : ojo diobong, dijarah wae 😀

  wong cilik pancen nggone cilaka, sarwa kalah lan dikalahake…
  /blt/

 2. Niesdri Welsh

  Tak kiro Bupati kuwi kudu putra daerah sing ngerti tenan asal usule wong nDeso-yo tetep wong nDeso ra sah isin karo Moderni Sasi Deso, sing salah kaprah. Modern/maju kok kudu nyangkok gayane wong Barat sing ora duwe sosialisasi koyo wong nDesone awake dewe. Nyang waroeng cakrukan karo ngobrol……tuku diladeni lan dipilihke….
  Nganggo supermarket, Starbucks (sing sejatine malah ngilangke asal-usule jati diri).
  Mulo kuwi sakjane yen milih Bupati kudu wong sing duwe akar budoyo sing kuat….ora mung angger “ketok” wong pinter toer sugih kebrongot…..njut kepilih dadi Bupati.

  Aku kelingan Gubernur Jateng sing tau ngudokne bangunan JOGLO kanggo daerah Jowo Tengah…..kae iso ditiru.
  Mergo jaman kuwi njedul ono kono kene bangunan Spanyol……Men ketok koyo neng negoro Spanyol ngono po?
  Lha saiki neng nDeso-nDeso akeh “minimart” opo yo men koyo negoro America sing ora ono nDeso po?

  Edan tenan Dik, mikir punggowo kebrongot jaman edan.

  jan-jane ora kebrongot, mbakyu. nanging sengaja njaluk dibrongot…
  /blt/

Leave a Reply