Andi Odhol

Percaya kena, ora ya ora dadi ngapa. Ana negara Népal, para dhémonstran nembé ngerti dayané odhol bisa kanggo nulak pedhesé gas air mata watara taun 2003-2004. Sing ngajari ora liya wong Sala, sing jenengé Andi Jatmiko utawa Andi Riccardi, wartawan TV Amerika sing nembé waé kena musibah kejeblugan bom ana Afghanistan.

Sing jenengé Népal, pemerintahé wektu semana, kelakuané rada mirip Éndhonésa rikala jaman Mbah Soeharto. Galak, tur seneng milara wong dhémonstrasi, embuh kuwi mahasiswa, LSM lan sapanunggalané. Pulisiné kereng-kereng, sing jenengé némbak utawa mbedhil wis kaya wong-wong kéné yèn lagi golèk manuk nganggo bedhil angin.

Pancèn rada telat yèn dibandhingaké marang pengalamané wong Éndhonésa. Watara taun 1998, jaman gègèran réformasi, odhol klebu seduluré mahasiswa sing padha démonstrasi. Waton diolèsaké ana rai kanthi rata, dijamin bakal aman ketaman gas air mata. Ora bakal krasa pedhes babar blas. Kamangka, wektu kuwi, gas air mata iku diobral murang déning pulisi Brimob lan Dalmas.

Siji manèh sing dadi seduluré dhémonstran, arané ès batu. Iku uga barang kang paling mujarab kanggo nglawan tamèngé pulisi sing digawé saka fiberglass. Jaré kanca-kanca dhémonstran, fiberglass bakal sumyur yèn ketaman ès batu.

Bali menyang Népal, wektu semana Andi akèh suting gambar dhémo. Tur, saben ana dhémo, pulisi kana mesthi ngasak, ngawur mbedhili sawisé nembakaké gas air mata. Mula, cara gambaré, mesthi bakal apiké.

Sepisan-pindho, Andi crita marang kanca-kanca wartawan lokal, banjur ngambar, kabaré tambah ndadra. Para dhémonstran banjur kulakan odhol saben arep dhémo. Ééé…suwé-suwé, dayané odhol dadi kondhang kawentar ana saindengé Népal. Ora mung wartawan, mahasiswa lan masyarakat umum, banjur padha nggunakaké odhol. Malah, kèri-kèri, pulisi ing kana uga nggunakaké odhol, kanggo jaga-jaga yèn dayané gas air mata dadi senjata makan tuan.

Awit wektu kuwi, Andi banjur dijenengi wong kana kanthi sebutan Andi tooth-paste, sing Jawané dadi Andi Odhol. Mangkono critané Andi bengi iki mau ana ing Stasiun mBalapan, sasuwéné nunggu sepur Bima saka Surabaya sing bakal nggawa dhèwèké mulih menyang Jakarta. Saliyané nglakoni prèi sawisé kena musibah ana Afghanistan, dhèwèké uga mertamba ana Sala. Alhamdulillah, saiki wis bisa mlaku jejeg. Tètèh mlakuné, sawisé setengah wulan mlakuné gojag-gajig jalaran tlapakan tengené tau méngslé, pénthor ngiwa gara-gara bom-é Thaliban.

9 thoughts on “Andi Odhol

 1. Noor Huda Ismail

  Kenyo siki iki emang nggambleng neng lucu tenan anggone nulis nganggo boso jowo. Aku dadi kelingan cita2ku sing durung keturutan kuwi iso nulis cerito jowo neng Joko Lodhang rubrik Jagading Lelembut.

  kok kenya? aku ki lanang, je… terus, kenapa seneng lelembut? suka kelembutan, ya?
  /blt/

 2. ari kristyono

  wek wek, aku dadi kelingan nalika sepisanan ketaman gas air mata. Wektu iku tahun 1997 neng Monumen 45, Banjarsari, Solo. Nalika kuwi warga PDI Pro Mega lagi mengeti setahun Kudatuli sing biyen tegese kurang luwih Kerusuhan 27 Juli, nanging (mbok menawa) saiki mawa teges anyar, Kubur Dalam-dalam dan Berlagak Tuli.

  Cekake wektu itu Pak Polisi banget ora rena nyawang ujude demonstran, mula banjur paring ganjaran gas air mata dioncalake. Klontang, sak nalika prempeng, rai panas lan mata nrocos luh tanpa jalaran, pedhese ra kira-kira. Ndadak angin rada nakal, gas air mata uga ngenani bocah cilik ing pinggir dalan. Sak nalika bocah mau nangis kejer, amarga pancen rasane lara banget. Mbok menawa ora tega nyawang bocah kuwi, aku banjur mletik mikir, gas iki mesthi sipat asam, mulane kudu dilawan basa. Ora beda bocah mripate kecipratan isi lombok, bisa mari kanthi ditetesi susu. Mulane aku banjur tuku sabun mandi, bocah mau tak kon raup, banjur aku dewe uga raup. Pranyata, rasa pedhes bisa cepet ilang.

  Sing nganti saiki durung bisa ilang, pitakonku, geneya negara kok demen milara kawulane dhewe?

  takono cah-cah sing seneng milara wae. nanging ya kuwi: nek waniii……
  /blt/

 3. jujur sejujur jujurnyapak.. diriku gak ngerti bosone… hahaha bingung..
  bagaimana dengan buka bersama di bengawan? apakah jadi? kata bang admin kotareyog.com insyallah bisa datang… hubungi email.. admin@kotareyog.com

  buka bersama tetep jadi. nanti biar dikontak moersid atau dony. wis tekan solo…?
  /blt/

 4. lha nek purwoko “blonthank” kui amarga wis tau ngajari wong wong ngawe apa ya ?

  gandheng bisane mung siji thil, ya siji kuwi sing bisa dibolan-baleni digawe: k.a.b.e.c.i.k.a.n!
  /blt/

 5. Wah, ketoke cara kuwi malah MacGyver durung ngerti

  ya wis, anggep wae ana peluang. kowe crita wae karo McGyver… mesthi balikmu disangoni duit dollar……… lumayan bisa kanggo badan
  /blt/

 6. jiahaha….

  padahal nek ngerti tur nekat… iso kanggo ngresiki nek bar jajan… soyo bubrah maneh negeri nepal kono, 😆

  aku ya mikir ngono kuwi, ning aku meneng wae. bingung soale…
  /blt/

 7. Ari

  Padahal mung crito ringan ngentheke wektu, lha kok dadhi tulisan…..
  Pancen kudu ngati ati crito karo bloger siji iki.
  Mugo2 ora keterusan di poyoki odhol…

  Arj….una

  weleh, gek sapa iki…?
  /blt/

Leave a Reply