Sala Butuh Underpass

Ora suwé manèh, Kutha Sala bakal ramé yèn gedhung Solo Paragon wis rampung pembangunané. Saliyané kondotèl (dudu cekakan saka tembung kondom hotèl, lho), yaiku apartemèn sing bisa disewa kaya déné kamar hotèl, ana komplèks iku bakal ngadeg uga plasa superméwah kanggo ukurané wong Sala.

Méwahé, kira-kira kaya Plaza Indonesia ing Jakarta. Bédané, sing ana Jakarta dalané amba, nanging sing ana Sala iki dalané ciut. Ing wanci budhalan sekolah lan jam kantor waé wis marakaké mlakuné pitmontor lan mobil lendrak-lendrek, apa manèh suk yèn pusaté blanja lan dolan golèk hiburan iku wis dadi papan kanggo jujugan.

Ora mung jam budhalan/mulihé wong sekolah utawa nyambut gawé, wayah wengi uga ora kacèk akèh bédané. Watara wayah bubar magrib tumekané jam-jam sanga, akèh wong seneng dolan golèk mangan utawa lunga blanja. Kamangka ing wayah-wayah iku, sepur Prameks, Senja Utama, Argo Dwipangga, Lodaya, sepur tèngki, sepur grènjèng lan sepur-sepur liyané uga akèh sing butuh liwat saéngga palang utawa tètèg perlu dibuka-tutup. Kamangka, Moewardi ing Kotabarat tambah ciut jalaran akèh sing parkir ana kiwa-tengen dalan jalaran ditinggal jajan.

Ngilo saka anané Solo Grand Mall waé wis njalari maceté dalan Slamet Riyadi sing luwih amba, apa manèh dalan Yasadipura sing ambané mung sepuluh dhepa iku bakal kanggo mlebu-metuné kendharaan cilik-gedhé. Ngambakaké dalan, katoné wis kangèlan. Yèn ngepras kiwa-tengen, wragadé mesthi ora karu-karuan. Hak-é masyarakat sing wis mbayar pajek kaé-kaé bakal kesrobot déning sapérangan cilik sing butuh kia-kia utawa suka-suka.

Tulung, panjenengan sadaya aja nggathuk-gathukaké panemu kaya mangkéné nganggo landhesan sèntimèn kaya-miskin. Dudu. Iki mung babagan manajemen transportasi lan hak-hak publik kang jinamin déning undhang-undhangé negara. (Tembung apa iki? Mosok dijamin banjur dijawakaké dadi jinamin…. Bèn waé, lah. Sapa ngerti dadi sumbangan tembung anyar).

Mliginé babagan transportasi iki, sajaké perlu énggal dipikiraké perluné gawé trowongan utawa underpass ana ngisor ril kidul GOR Manahan. Yèn tetep nganggo modhèl palang thulat-thulit kaya saiki, sajaké bakal mbebayani kanggoné wong akèh. Umpamané wektu ésuk lan soré. Sepur sing mlaku ngétan-ngulon rada kerep, pitmontor lan mobil uga ora lumrah akèhé, mula maceté tumeka kulon lapangan Kotabarat.

Yèn wis mangkono iku, lampu bang-jo kaya ora paédah jalaran kabèh pada rebutan golèk dalan kanggo nglakokaké kendharaané. Sing rumangsa wis mandheg kesuwèn jalaran antri kepalang sepur ing kidul utawa wétan bang-jo mesthi rebutan mlaku. Sing rumangsa éntuk ‘dhawuh’ mlaku jalaran lampuné murup ijo semono uga énggal-enggal mancal gas. Rebutan mlaku? Wis mesthi…

Coba waé dibayangaké suk yèn ketambahan wong wira-wiri mlebu-metu Solo Paragon, bakal kaya apa ruweté dalan kuwi. Yèn kahanané dadi mangkono, banjur apa paédahé mbangun gedhung méwah sing jaréné bisa njalari sempuluré rejeki kanggo wong cilik sing bakalé uga bakul sega lan jajanan ing sakiwa tengené papan iku?

Mumpung durung kebacut, rasané prayoga diwujudaké sing jenengé trowongan utawa underpass iku. Tinimbang ngulur wektu nanging tibané dalan kebacut dadi ramé, bakalé dadi luwih ngorot-orot biayané. Luwih becik cepak-cepak payung sadurungé udan, timbang mbésuké kudanan thili-thili, apa manèh yèn nganti marakaké wong akèh padha mbrebes mili. Kamangka, sing digolèki wong akèh iku ora liya sempuluré rejeki utawa rejeki kang mbanyu mili.

Leave a Reply