Biyèn Kakus Saiki Toilèt

Biyèn kakus saiki toilèt, biyèn prengus saiki jètsèt! Sopo kuwi? Akèh contoné, mung gelem apa ora awaké dhéwé nyawang kiwa-tengené. Mesthi ana waé, embuh kanca, sedulur, kenalan lan sapanunggalané, sing mbiyèné sengsara nanging saiki bisa kanggo tuladha. Sing wingi-wingi kéré, saiki wis bisa gawé balé. Kabèh gumantung usahané, temen lan orané berjuwang kanggo ndandani uripé dhéwé-dhéwé.

Kakus utawa toilèt bisa dadi seksi. Saumpama bisa crita, embuh pirang èwu pawongan, klebu seniman sing plèngah-plèngèh utawa mrengut sawisé metu saka toilèt. Nanging, toilèt sing paling sugih critané ana pirang-pirang panggonan. Jaman dhisik, toilèt ana tobong kethoprak utawa gedhung wayang wong paling sugih.

Saben tutup kelir, senimané –embuh niyaga utawa pemain, bakal énggal-énggal mlayu mlebu toilèt. Yèn metu saka kana ngguya-ngguyu utawa mèam-mèsem, iku pratanda yèn ana sing nembé kelegan. Amplopané kandel, bisa diijolaké bumbon rada akèh utawa bisa kanggo nandho beras.

Ana gedhong-gedhong kesenian uga isih ana sing kaya mangkono. Ora perduli kesenian kontèmporèr utawa tradhisionil, kelakuan senimané racaké isih padha waé. Iku mau mertandhakaké yèn donya manajemen kesenian pancèn durung owah, durung modhèren utawa popilèr kanthi sebutan modhèl juragan tobong, yaiku modhèl kang majokaké prinsip paguyuban utawa kekadangan. Pira éntuké lebon karcis utawa rega tanggapan, sing ngerti mung juragan. Lan juragan uga sing banjur andum. Babagan gedhé-ciliké bakal maneka warna alesané.

Nèng njabané donya kesenian, toilèt sing kerep ngonangi patrap kaya ngono kuwi biyasané toilèt kantor pemerintah, kalebu gedhong DPR lan DPRD. Sapa sing mlebu ana kana? Warna-warna propèsiné. Juru warta sing seneng njaluk-njaluk utawa meres, bakal ndhelik ana toilèt saperlu niliki isi amplopé.

Anggota DPR/DPRD uga perlu cepet-cepet pamit nguyuh kamangka mung arep tilik kandelé isi amplop saka mitra rapat kerjané. Yèn tipis utawa sithik, banjur nambahi gas-gasan galaké, nanging yèn kandel bakal ngrangkul mitrané. Kosok balèné, kepala dinas utawa instansi uga perlu srawung karo toilèt saperlu nyepakaké iis amplop, apa manèh yèn ana kodhe dadakan saka wakil rakyat. (ANA sing KLèRU: salah ndudul kibod, kuduné isi nanging tinulis iis. tulung dimaklumi)

Wis pira cacahé seniman, wartawan, wakil rakyat lan liya-liyané sing mbiyèné prengus saiki wis nyandhang becik, apik tur wangi. Akèh sing pancèn dadi becik jalaran temen lan setiti, nanging ora kurang uga sing saiki uripé sarwa linuwih jalaran ngrèkès golèk amplopan.

Malah aku tau krungu crita, nanging lali sapa sing crita lan ana ngendi kedadèyané. Lucu nanging nyebeli. Sawijining dina, satengahé pénak-pénak nguyuh dumadakan dikagètaké déning ambrolé pyan ana sajroning toilèt mau. Uwuh putih campur regedan saka ngisor gendhèng sumebar nibani sirahé wong sing lagi ngadeg ngathur mau.

Saking kagèté, wong iku karep ngéndhani uwuh nanging cilakané malah nabrak tembok. Wong kuwi kagèt krasa siklé anyep. Mbareng ndhungkluk, jebul kathoké teles kebes kena uyuhé dhéwe sing ora sengaja natap témbok banjur mbalik jalaran saking cedhaké.

Karo gemremeng misuh-misuh, wong kuwi banjur nggatèkaké regedan ana sakiwa tengené. Amplop putih polos lan lorèk abang-biru-putih akèh banget, nganti mèh sadhengkul dhuwuré saka tègel toilèté. Jebul, saben ana wong mlebu toilèt iku padha seneng njupuk isiné, banjur amplopé didhelikaké ana ndhuwur pyan liwat kothakan èternit sing bisa dibuka kanthi ndudul saka ngisor.

7 thoughts on “Biyèn Kakus Saiki Toilèt

 1. nonreni

  kere munggah mbale
  koyo lagon nganjukan
  “biyen dodol sego kucing, saiki mulyo”
  tapi rata-rata lali karo asale
  bisa dideleng kiwa tengen, termasuk sing komentar iki he he, mung nggak nemen-nemen, ukur-ukur

Leave a Reply