Sandhal, Babut lan Kiai

alas-kaki-kiai_6165

Wong NU kanggo nyèk-nyèkan iku wis biasa. Ora gumum. Kanggoku, wong sing dhemen ngenyèk iku ana rong werna: jalaran tresna utawa ora seneng. Nanging, wong-wong NU iku pancèn rata-rata wis kuwat imané, mula yèn mung diécé ora kagèt, ora serik. Malah kepara ndongakaké supaya sing ngenyèk diampuni dosané, diélingaké Gusti Allah supaya balik marang dalan bebener.

Sing ora seneng, biasané ngonèkaké yèn wong NU iku katrok, kampungan jalaran luwih seneng sarungan. Mbokmenawa, wong kaya mangkono nganggep kathok dawa luwih apik, luwih modèren lan sapanunggalané. Kamangka, jenengé wong sesrawungan lan urip bebrayan iku ora perlu mbédak-bédakaké kesenengan.

Seneng khilafah ya sumangga, watoné ora ngèlèk-èlèk lan meksakaké karepé, apa manèh nganggo ngobat-abitaké pedhang. Ora mutu, tur wagu! Yèn khilafah ora payu, ya wis. Ora usah nesu, ora perlu mrengut. Wong bangsa Éndonésa iku senengé Pancasila, kok diajak nganggo paugeran liya. Islam iku apik, nanging ora usah kabèh diseragami, diseragamaké, apa manèh di-Islam-aké.

Kaya tembung ‘guyon’, jaré wong-wong NU saben weruh karpèt utawa babut banjur dianggep papan suci kanggo sujud, ya ora perlu diécé. Wong niyaté becik. Ora usah gumun, yèn wong-wong NU iku paling istiqomah, konsisten utamané babagan unèn-unèn resikan iku pérangané iman. Perkara mlebu lift sing ana babuté banjur nyangking sandhal utawa sepatuné, ya bèn waé.

Coba gatèkna gambar ana tulisan iki: atasé kiai pinunjul kaya Mbah Maémun Zubaèr, utawa Kiai Musthofa Bisri, Pak As’ad lan Mas Profesor Kacung Maridjan kersa nguculi sepatu lan sandhalé, iku ora liya jalaran para priyayi iku isih NU. Arep dianggep katrok, ndhésa lan sapanunggalané, genah ora bakal digagas. Jenengé waé para ‘alim, mula ya salumrahé  lembah manah.

One thought on “Sandhal, Babut lan Kiai

Leave a Reply