Kuncung lan Ba***

Biyèn, jamané siaran tipi mung siji, yaiku Ti-Pi-èR-I, ana acara sing judhulé dakanggep rada saru. Lakoné bocah lanang arané Kuncung lan bocah wadon sing arané Ba***. Siaran dina Rebo (yèn ora klèru), déné sing nganggit acara iku asmané Paman Bèbo (uga yèn ora klèru). Critané sih biasa-biasa waé, sanajan ing jaman semono klebu wis mothok, sebab Aseli Produk Dalam Negri! Nanging, judhulé iku lho sing ora nguwati…

Ora nguwati, sebab jaman iku aku isih SMP, tur durung tetak. Dadi, aku isih ngingu ‘kuncung’, mula krungu tembung ba*** waé pikirané banjur tumuju ana konokan. Harap dimaklumi lan dipersori (kèlingan Bahasa Éndonésa modhèl Basiyo), cacah ukara utawa vokabulèr sing dakngertèni isih sithik banget.

Dhasaré bocah ndhésa sing rada ngerti tata krama lan duwé trapsila, mula nganti saiki, nyebut konokan waé ora wani terang-terangan, malah kepara isin-isin. Kamangka sedina-dina ya nyandhing lan ora perlu wedi dosa ngupakara konokan kang arané ba*** iku, sebab aku wis gedhé lan duwé layang saka Pak Naib.

Nganti saiki, aku isih gumun lan durung ngerti alesané, kena ngapa Paman Bébo ndadak gawé judhul Kuncung lan Ba***. Kuncung wis lumrah tumrapé wong lanang, sebab yèn wong wadon rambuté dikuncung, yèn ora dianggep édan, wong tuwané bakal dicap ora lumrah. Nanging yèn wadon banjur diwènèhi aran Ba***, apa iku ora ateges mbéda-bedakaké?

Kena ngapa ora nganggo tembung glamit utawa poni waé, bèn padha-padha nggunakaké rambut lan sirah sebagé pathokan supaya adil? Wong Ba*** iku manggoné ndhelik, tur durung mesthi rambuté bisa dikuncung. Yèn pancèn kudu nggunakaké pérangan njlepit supaya judhul bisa dianggit, apa ora luwih pantes nggunakaké judhul Manuk lan Ba***? Luwih trep, mathuk, tur pancèn wis jodhoné ba*** iku ya manuk. (iki nganggo ukuran heterosexual, lho)

Mbuh, ra weruh. Iku urusané Paman Bébo lan Ti-Pi-èR-I (sanajan sabanjuré, Ti-Pi-èR-I uga duwé program siaran sing luwih lucu: Si Unyil di-Usrok-usrok Ucrit).

-w-u-k-

Sing genah, saiki aku pingin weruh kabaré mBak Rani Juliani. Sapa sing ndhelikaké mBak Rani sasuwéné misteri sédané Nasrudin Zulkarnaén kawiyak banjur dadi ontran-ontran, lan njalari anané gègèr genjik ing Éndonésa? Kaya crita Kuncung lan Ba*** waé: Kuncung 1 dipatèni karo kongkonané Kuncung 2 jalaran rebutan Ba***.

Aja-aja, Ba***, éh… Rani uga mèlu ilang salawasé, embuh nyusul Nasrudin utawa nèng endi waé, supaya teka-teki gègèran Kuncung Rebutan Ba*** tetep kekal abadi. Yèn mangkono kelakoné, tegesé ontran-ontran saiki mung crita carangan, nanging sing nganggit sritané genah dhalang peng-pengan.

Aku yakin (mbolokin), patiné Nasrudin dudu jalaran Sengkéta Manuk Berebut Ba***. Sepélé temen, jaman saiki ngrampungi perkara mangkono iku nganggo cara ‘ndhésa’ tur genah bakal ndheder mala. Saumpama kudu tegel merjaya, ngilangi nyawa, mesthiné ngilangi Rani Juliani luwih sithik risikoné.

Sing dakkuatiraké, Nasrudin nyimpen wadi akèh. Embuh iku sing ana gayutané karo perkara korupsi ing sajroné PT. RNI, sing jaréné lagi ditelisik déning KPK, nanging rada rendhet prosès-é jalaran ‘dialang-alangi’ Antasari, lan liya-liyané. Sing genah, aku ora ngerti upa béngkongé.

Sing aku yakin (mbolokin), RNI iku perusahaan kang bandhané akèh lan ngédap-édapi, tur kabaré pancèn dadi ‘sumber rejeki’ kanggoné para penggedhé republik iki. Basa mentèrèngé, RNI iku kaya brankas sing para pimpinané ngrangkep dadi ‘kasir’ kanggo para penggedhé. Dana taktis> utawa dana nonbujetèr bisa dijupuk sawayah-wayah ana kéné, sapa waé penggedhéné.

Sapa ngerti, ndilalah ana dalan kanggo ngénggokaké crita, tur paling sèksi kanggoné juru warta. Trep! Koran, tipi lan radio butuh warta, sing padha kesangkut perkara pingin….. ya iku mau, ngénggokaké crita. Tumbu olèh tutup. Krekep!

Para sedulur, mangkono mau crita Kuncung lan Ba*** Rebutan Ba***. Ayo ditunggu crita sabanjuré. Mesthi ana tutugé, sebab akèh sing ora trima yèn mung mandheg tekan seméné. Ora gayeng jaréne. Mongsok, wayah pilihan presidhèn ora ana dhagelané.


Nyuwun ngapura, aku ora bisa nggenepi tandha ‘lintang telu’, jalaran yèn daktulis jangkep, aku wedi ditangkep. Undang-undang Pornografi wis digedhog, sponsoré wong Islam sing galak-galaké ora mekakat. Didakwa nyebaraké pornografi, aku bisa dipidana lan dikunjara, apa manèh sing jenengé pasal karèt, bisa dijembèng mrana-mréné gumantung kekarepané. Hiiii………aku wedi!

3 thoughts on “Kuncung lan Ba***

 1. walah pak blontang… tulisan sampeyan ini pernah saia copas pada 11 Oktober 2010 di notes pesbuk saia tp nama bawuknya tidak pake bintang hehe, mbok biarin lugas saja wong bawuk itu memang panggilan untuk bocah perempuan ko’ dan percayalah bahwa orang2 tidak akan pernah menyebut film boneka itu adalah kuncung lan it*l hehe karena itu sudah mengandung tendensi yg lain

 2. nonreni

  sak temene tembung bawuk iku mau arane bocah wadong sing awake lemu nyenengake nyempluk, amung ilat jawa kulino nylendrakake, lan sangkeh akehe sing nggawe ndumadekake kebiasaan, conto maneh biyungku yen ngudang adiku jaman cilik biyen “cuk kacuk”, kabeh wong jawa tak kira ngerti apa kacuk kuwi, koyo maneh “madrasah” jan-jane kuwi arane sekolah, biyen sopo wae ngarani, ananging saiki wis ngalami pendangkalan madrasah kuwi sekolah Islam, dadi yen dudu sing nyebut wong Islam yo saru, kira-kira kuwi sebabe nyapo “bawuk” lan “kicuk” ngalami pengerucutan.

  Rani Yuliani
  Bojo mlebu lemah kuburan
  Pacar mlebu kunjara
  deweke dewe malah diayomi/ dilindungi
  mulyane si bawuk Rani Yuliani

  salam saka Ponorogo

Leave a Reply