Orkès Cangkem utawa Acapéla Padudon

Irah-irahan utawa judhul ing ndhuwur iki gawéanku dhéwé. Aku mung ngira-ira, banjur gawé kesimpulan dhéwé saka pirang-pirang kadadéyan sing dakngertèni. Sabab, ngrungokaké swarané wong padu, yèn digatèkaké, jebul lumayan melodius.

Biyèn, tangga sing omahé adhep-adhepan karo kontrakanku sing lawas, duwé kekareman padu. Congkrah karo bojo ora ngerti wayah, tur ya ora éling yèn isih duwé tangga teparo. Swarané sing wadon gandhang rada nge-bass, lan luwih mendominasi padudon. Kakungé akèh ngalahé, rada pinter njaga emosi lan lumayan apik pitch control-é.

Pisan-pindho, rada nganyelaké. Nanging suwé-suwé banjur dadi kulina. Tamblèk! Yèn dirasakaké, ana warna musikal sing anèh, kaya komposisi-né para komponis kontemporèr jaman saiki. Wadoné sing agrèsif duwé karakter vokal unik lan katon luwih ngerti irama. Tembung matané, lanangan as*, bajing** lan sapanunggalané keprungu merdu, bisa dadi kembangan sanajan rada saru.

Kadhangkala (gandhèng nyatané dudu kulawarga musisi), swara simbal banjur diwakili nganggo èfèk bunyi kang tuwuh saka piring mabur sing numbuk témbok utawa jobin. Coba melu ngira-ira, kaya ngapa swarané wong padudon ngono kuwi jumedhul ing wayah kliwat wengi, udakara jam-jam loro utawa telu. Swara gelutané dadi katon mlaha jalaran kedadéyan ing wayah kang bener-bener wening. Sunyi. Hening.

Nanging ora kurang uga, konsèr komposisi bunyi iku digelar rada soré. Bisa bar Magrib, bisa uga bar wayah Ngisak. Lha, yèn ngono kuwi, biasané luwih ana pepakané. Anak wédoké sing loro cacahé, biasané mèlu-mèlu: siji misah, sijiné mèlu mbéla mamah utawa papah-e. Swarané sing nyenthé-nyenthé, nuwuhaké komposisi anyar, sanajan kadhangkala nrenyuhaké.

Jan-jané, aku pingin marani lan matur apik-apik. Saumpama gelem, arep dakkenalaké marang Kang Pardiman ‘Freddy’ Joyonegoro, sing duwé kelompok Acapéla Mataraman utawa orkès cangkem saka tlatah mBantul. Ndilalah aku kenal apik karo Kang Pardiman, sapa ngerti bisa dadi dalan rejekiné tanggaku kuwi mau. Wong duwé bakat apik, éman-éman yèn ora kesalur kanthi becik.

Paling ora, yèn gelem sinau nèng nggoné Kang Pardiman, sanajan mung seminggu-rong minggu, aku yakin (mbolokin) tanggaku mau dadi luwih ngerti irama. Saéngga, yèn ana ritual padudon, luwih kepénak dirungokaké tangga-tanggané. Yèn wis ngono, arep padu wayah apa waé, mesthi bakal pénak dirungokaké. Saumpama bisa digawé jadwal sing rutin, malah bisa mlebu ana kalènder wisata Pemerintah Surakarta. Tambah panggonan kanggo piknik, sing padudon uga éntuk lebon utawa pemasukan, bisa kanggo ngganti piring utawa pecah belah kang kebacut ambyar.

Saumpama kelakon, aku ya bisa mèlu mulya. Bisa McLaren (diwaca: makelaran) artis anyar, sokur bagé, tembéné bisa gawé grup anyar: Acapéla Surakartan! Lumayan.

Saumpama bisa kelakon, mesthi nyenengaké. Apa manèh, saploké pindhah kontrakan setaun kepungkur, aku nemu calon artis anyar. Ndilalah, tangga ngarep omahku saiki, uga duwé hobi padha karo tanggaku sing lawas. Seneng padu. Tur ya rada jangkep: bapak, ibu, lan anak padha-padha kerep padudon, tur ya ora ngerti wayah.

Bedané, marang tanggaku sing kèri iki, aku ora bakal wani matur, apa manèh nyedhak lan nawani nggabung ana grup acapéla. Awaké gedhé, rupané sangar……. Tatoné akèh tur rata sakawak! (Ayo, sapa sing gelem nglantari?)

3 thoughts on “Orkès Cangkem utawa Acapéla Padudon

Leave a Reply