Ngélingaké, Mbokmenawa Kelalèn

Cedhak marang panguwasa, bakalé menangan. Cepet moncer, gampang kondhang  Ing kéné, kang dak sebut panguwasa ora liya ya para priyayi kang nduwèni srana, kaya kang naté dijangka déning Kangjeng Gusti Pangèran Haryo Alvin Toffler, puluhan taun kepungkur. “Sasintena ingkang nguwaosi impormasi, bakalé urip menangan,” mangkono kurang-luwihé ngendikané.

Coba panjenengan sadaya menggalih kanthi wening. Apa kaluwihané Caturan Ora Gawé, Témbré, Mak Jegagik utawa Etan Kali yèn ditimbang kalawan Tumètèsing Kabar, Padhang mBulan, Sakti Paijo, BornJavanese lan liya-liyané? Ora ana bedané kajaba para kanca iku wis luwih dhisik tandang gawé, nandur kabecikan.

Miturut aku, para kanca kang luwih dhisik nguri-uri kabudayan Jawi ana donya pa-blog-an becik kautamaaké. Déné kaya aku, ora liya mung bocah anut grubyug. Kèli-kerut ana kali, banjur kemampul ana satengahing segara.

Ora adil? Rasaku kaya mangkono. Ananging arep kepriyé manèh. Sega kebacut lèdrèk, jemek kaya bubur kanggo ndulang bayi, dicidhuk nganggo suru, klèprèt ana ngendi waé.

Para sedulur, ayo padha ngrembakaake Basa Jawa. Waton dilakoni kanthi temen, muga-muga migunani ing tembé mburiné. Bocah-bocah saiki wis kélangan gondhèlan. Wong tuwa umumé luwih seneng diaturi papah-mamah tinimbang rama-ibu, utawa bapa-biyung. Isin yèn diarani ndhésa, kamangka titihané montor alus, saréné ngagem piyama, saben rina nganggone dhasi.

Ora usah mikir jero-jero marang kabèh lan apa waé kang wis kebacut. Mbokmenawa, kang mangkono iku mau mung kliwatan waé. Kelalén.

Muga-muga bisa kanggo pengéling-éling, lan dadi luwih ngati-ati.

One thought on “Ngélingaké, Mbokmenawa Kelalèn

Leave a Reply