Kaose Brutus

Brutus pancen wong lantip. Pintere ora mekakat, paribasan sing bisa ngalahke mung kepinterane Romo Franz-Magnis Suseno, SJ. Ndilalah, senenge uga nyrempet-nyrempet, yaiku pilsapat. Apa wae bakal di-pilsapat-ke dening Brutus.

Babagan seni, dheweke uga kepetung linuwih. Kang bisa ngungkuli keluwihane babagan seni, ya mung almarhum mBah Umar Kayam. Nanging, ana kono uga dadi katon yen Brutus jebule kaya ABG. Isih seneng nge-fans marang wong gedhe. Buktine, dheweke nganti gawe lan dodolan kaos gambar Kolonel Sanders. Sing ditawani ora liya, yaiku bocah-bocah SMA-nan kang sinau drama lan ajar nulis marang dheweke.

Logo dagangan kemlondo-londo, siluet putih mburine abang gambar wong tuwa jenggoten dipasang gedhe ana ngarep. Ana ngisor tulisan KFC lan siluet Kolonel Sanders sing nyolok mripat mau ditulis mangkene: Kayam Fans Club. Banjur ana mburi, ditulisi Mangan Ora Mangan Kumpul uga gedhe. Nyolok.

Dasar Brutus. Bocah-bocah diajari maca buku-buku sastra, diajari nulis. Basan wis sauntara wektu, bocah-bocah kang padha nganggep dheweke iku guru -kang wajib digugu lan ditiru, banjur ditawani kaos gaweane dheweke. Mesti wae padha ora wani endha, kepara diwanek-wanekake matur rama lan biyunge, nyuwun tambahan sangu kanggo nyicil kaos tinimbang ora entuk meguru maneh.

Sawijining dina, ana bocah teka ana sanggare Brutus. Kang sinebut sanggar iku, ora liya yaiku kantor yayasan, papane Brutus duwe status dadi direktur. Yayasan iku mligi ngurusi seniman-seniman sa-Jawa Tengah.

“Mas, tulisanku dipethil wong kanggo nulis ana blog-e. Aku disebut dadi penulis muda berbakat,” ujare bocah kang arane Siti.

“Apik kuwi. Tegese,kabeh kang daktularake marang awakmu pancen migunani. Kuwi, kowe kabeh, mbok padha nyonto Siti. Sinau sastra iku aja setengah-setengah. Yen padha gelem ngrungokake aku lan nyoba ngembangke dhewe, mesti bisa kasil kaya Siti kuwi,” ujare Brutus.

Brutus bungah banget. Siti, bocah kelairan Pasar Kliwon kang kerep teka ana impene, jebul bisa ngasilake tulisan awujud crita cekak apik. Malah disebut-sebut ana sajroning blog-e mahasiswa Sastra Gadjah Mada. Jarene Siti, nyuplik unine blog mau, tulisane dheweke kanggo salah sawijining bahan paper tugas kuliah mahasiswa Gadjah Mada mau lan oleh biji A saka dosene.

Brutus sansaya seneng, banjur crita werna-werna marang murid-muride kang padha klosotan ana sakiwa-tengene. Ana watara telung jam suwene Brutus sesorah, ngunggul-ngunggulake Siti, kang terus didadekake conto marang liyane.

Surup wis kliwat, nanging padha ora wani pamit. Bedhug ngIsak nganti keprungu, bocah-bocah padha ora jenak. Wedi yen didukani wong tuwane amarga kewengen anggone mulih. Siti banjur ngelingake Brutus. “Mas, wis bengi.”

Kaget, rumangsa wis kesuwen ngomong, Brutus banjur menehi tandha yen bocah-bocah mau oleh mulih. Kaya wis dirancang, bocah-bocah padha pamitan. “Wangsul rumiyin, Mass…” Kompak. Siti uga menyat, nggoleki sandale.

“Kowe ya arep mulis saiki ya, Ti?”

“Iya, Mas. Aku mau ora pamit Abah lan Umi, mundhak digoleki.”

“Ya, wis. Sing ngati-ati….”

Siti nyengklak sepeda motore. Durung nganti metu latar, Brutus mbengoki: “Ti……”

Brutus marani Siti, menehi kaos kang wis diwungkus rapi, nganggo samak payung. “Iki kanggo kowe, Ti. Gatekna seratan-seratane Mbah Kayam. Becik lan cocok kanggo sinau nulismu…”

Siti uluk salam pamit, Brutus mlengeh. Atine bombong, rupane klecam-klecem.

“Siti mesti ora bakal lali karo kaos gaweanku. Suk arep dakwenehi desain asli sing wis dak pigura…” mangkono gunemane Brutus. Ana batin.

5 thoughts on “Kaose Brutus

  1. I’m really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A small number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any suggestions to help fix this issue?

  2. témbré | bala dhupak pidak pedarakan

    panjenenganipun sampeyan dalem satria wingit bapak blonty ingkang misuwur saha ngedap-edapi,
    kapareng kula badhe ngangsu kawruh lan nyuwun pitedah dhumateng panjenengan…

Leave a Reply