Pilih Teplok utawa Bolam?

Kang Dodo sambat, curhat yen dheweke wus suwe ora weruh teplok. Iku dudu bab kandele tesmak sing kaya lodhong ampyang saengga njalari Kang Dodo ora weruh lampu teplok, ananging ngenani langkane pedagang lampu teplok kang mubeng-mubeng nganggo pikulan utawa grobag.

Teplok (Foto: Dodo alias Jun)

Sanajan sarjana lulusan Sospol U eN eS, dak kira Mas Dodo wus kelalen pelajaran Pengantar Ilmu Ekonomi (PIE) kang nyebutake yen pedagang iku geleme rekasa klilingan tetep nggunaake prinsip ekonomi, yaiku gelem kulakan, nganaake barang yen panyuwunan konsumen uga dhuwur. Ya wis ben, bae. Ora usah nyatur Kang Dodo.

Kembali ke tee…. plok!

Ing jaman saiki, teplok pancen kayane wus ora migunani, ora paedah disimpen. Dudu bab kagunan, ananging wong sa-Indonesia Raya padha mumet. Nyimpen teplok, petromaks utawa lampu badai padha wae ngelingake kahanan kang wus ora karu-karuan. Golek lenga pet, lenga mambu utawa minyak tanah nyatane luwih angel. Isih luwih gampang golek pahala utawa malah dodolan sabu-sabu lan pil ekstasi.

Rakyat wus diajari mikir praktis: tuku lilin kanggo jaga-jaga yen listrik oglangan. Malah pabrik setrume negara (PLN) kaya weneh tetenger. Yen listrik mati sedhela banjur urip maneh, iku mratelaake bakal dioglang rada sawetara. Ora let suwe, biasane banjur mati maneh.

Mung bodhone awake dhewe, ora pernah bisa ngonceki pralambang, hikmah kang siningit. Akehe omah kobong amarga lilin, sejatine iku dadi pelajaran, kaca pangilon supaya kita samya ngati-ati, ojo nyumet lilin ing sacedhake bekakas kang gampang kobong.

Dene para penggedhe sapenake dhewe gawe ‘kawicaksanan‘ kaya konpersi minyak ke gas ojo digagas, ben ora marakake pecahe endhas (eh, sirah). Yen anyel karo mencla-menclene penggedhe, ya ojo dicoblos (dicontreng?) jeneng lan gambare suk pas pemilu. Pilih liyane, utawa abstain wae, wong undang-undange uga njamin kebebasan kita kabeh. Ora usah bingung karo ngendikane wong-wong MUI, wong iku ya mung migunani kanggo ramen-ramen, pemanasan menjelang pemilu.

Teplok saiki wis dadi bekakas eden-eden, adiluhung, awis. Mulane, saiki akeh omah gedhong masang teplok kanggo hiasan, supaya sing duwe omah dikira ngerti seni, duweni rasa prihatin marang kahanan. Anggep wae iku dhagelan kang ora lucu.

Saiki bali ana pilihane dhewe-dhewe. Pilik teplok, senthir utawa bolam.  Yen lenga pet pancen isih gampang ilang lan njalari mumete para pedagang ratengan, ya tuku bolam wae utawa neon yen butuh ngirit bayar setrume. Ora usah nggagas oglangan. Anggep wae, kita samya uga bisa ngoglang pilihan, embuh iku De Pe eR-e utawa presidene. Wong golput uga ora karam, kok.

Gambar teplok dakcolong saka kene

5 thoughts on “Pilih Teplok utawa Bolam?

  1. paijo suparjo

    NGGIH MEKATEN NIKU PAKDE, KAHANAN DUNYA SAKMENIKO. SARWO SARWI MERKENGKONG. SING PENTING KITA MBOTEN MERKENGKON MAWON NGGIH PAKDE.

  2. Lha arep dian, senthir, obor, teplok, petromaks, plenthong lampu listrik, utawa soklé, kuwi kabeh mung sarana. Luwih wigati kuwi migunani apa ora lan ing swasana kepriye diperlokake.

    Cilakane, saiki kuwi yen nganggo teplok malah kangelan anggone ngluru lenga mambu, lha ananging yen nganggo setrum durung mesthi bisa byar tanpa pet salawase. Kok ya merkengkong…

  3. Prinsip uripku: dadi teplok kanggo wong liyo, ngajak golek dalan padhang. Nek peteng mengko ndak ora weruh dalane, isoh gawe kesandung-sandung.
    Mas Dodo ternyata lulus njih, mboten kadhos sampeyan, wekeke

Leave a Reply